Kategoryzacja obiektów noclegowych

Pobierz

2.Aug 11, 2020Zasadniczą funkcją kategoryzacji jest zagwarantowanie osobom korzystającym z usług obiektów hotelarskich, że obiekt, któremu nadana została kategoria, np. w postaci *** (trzech gwiazdek), spełnia wymagania i kryteria zagwarantowane prawem dla tej właśnie kategorii.. Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m 2 - na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5 m 2) 15: Wyposażenie sal sypialnych: Motele muszą mieć przynajmniej dziesięć pokoi, głównie jedno i dwuosobowych, podlegają także kategoryzacji.. 3 kategorie oznaczone cyframi rzymskimi dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych.Obowiązuje następująca klasyfikacja: HOTEL (klasyfikacja od 1* do 5*) Hotele to obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach 1- i 2- osobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klienta.. Aby posługiwać się tą nazwą, trzeba spełnić określone wymogi, które ujęte są w ustawach.. MOTEL (klasyfikacja od 1* do 5*) Motele to hotele położone przy drogach.Kategorie Według ustawy każdy obiekt hotelarski jest przypisany do danej kategorii, w zależności od tego, jaki ma standard: hotele, motele i pensjonaty - pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami (standard wzrasta wraz z liczbą gwiazdek), kempingów - cztery kategorie oznaczone gwiazdkami (standard wzrasta wraz z liczbą gwiazdek),Oct 26, 20212 Rodzaje obiektów noclegowych 2.1 Podział według Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 2.2 Podział według Głównego Urzędu Statystycznego 3 Kategoryzacja bazy noclegowej 3.1 Kategoryzacja w Polsce 3.2 Kategoryzacja w innych państwach 4 Dane statystyczne: Baza noclegowa w Polsce 5 Zobacz teżOct 30, 2020Kategoryzacja hoteli w Unii Europejskiej Unia Hotelstars Do Unii Hotelstars należą izby hotelarskie 17 krajów, które przyjęły wspólną kategoryzację..

WYMAGANIA: ... Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach) 14.

Zaleta kategoryzacji polega na tym, że możemy poinformować o rodzaju i kategorii zakładu, zamiast wyszczególniać istotne elementy usługi hotelarskiej, takie jak wyposażenie pokoi czy rodzaje usług, z których klient będzie mógł skorzystać w hotelu .Obiekty noclegowe zaklasyfikowane są pod różnymi numerami PKD.. Po tym okresie w celu utrzymania przywilejów kwatery kategoryzowanej, gospodarz musi koniecznie wystąpić z wnioskiem do Federacji i poddać się ponownym inspekcjom.Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielnie części gospodarczej od części dostępnej dla gości Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gościStąd taki wysyp określeń: aparthotel, willa, villa, hostel i pomniejsze próby określenie obiektu noclegowego, gdy nie może on być np. hotelem czy pensjonatem.. Pensjonaty - obiekty z przynajmniej siedmioma pokojami, oferujące gościom całodzienne wyżywienie (przynajmniej dwa posiłki dziennie).. W 95% przypadków nazwy te mówią klientom, że obiekt nie spełnia wymogów, by móc posługiwać się słowem hotel czy pensjonat.ustawa określa ilość kategorii dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich oraz sposób ich oznaczenia: -5 kategorii oznaczonych gwiazdkami dla hoteli, moteli i pensjonatów..

Oprócz hoteli, w przypadku usług noclegowych, istnieją także inne obiekty, które mogą świadczyć usługi noclegowe.

Każda kwatera po otrzymaniu kategorii ma prawo posługiwać się znakiem towarowym PFTW "Gospodarstwa Gościnne" przez dwa lata.. Porównano kategoryzację w różnych krajach z tą stosowaną w naszym kraju.Ponadto, hotele posiadają pewną kategoryzację gwiazdkową, według której klient wie, na co powinien być przygotowany.. Niżej poruszamy podstawowe kwestie, o jakich należy pamiętać, decydując się na prowadzenie pensjonatu.. Natomiast noclegi / hotele pracownicze, a poza nimi także domy studenckie, internaty i bursy szkolne czy bloki mieszkalne - PKD 55.90.Z.1 Rodzaje obiektów hotelarskich w świetle polskiego prawa 2 Kategoryzacja obiektów hotelarskich 3 Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie obiektów hotelarskich 3.1 Wszystkich z wyjątkiem szkolnych schronisk młodzieżowych 3.2 Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowychWille to obiekty noclegowe, które nie podlegają kategoryzacji.. Trzeba jedynie odpowiadać normom stawianym tzw. innym obiektom, w których są świadczone usługi hotelarskie - bo właśnie do takich zaliczane są wille.Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków województw informacji dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów hotelarskich zamieszcza się Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich..

Dobrowolny model kategoryzacji oznacza w praktyce zróżnicowane jej systemy,dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Austria Belgia Czechy Dania Estonia Grecja Holandia Liechtenstein Litwa Łotwa Luksemburg Malta Niemcy Słowenia Szwajcaria Szwecja Węgry Więcej informacji: hotelstars.eu/criteria/ Zobacz teżEwidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których s ą świadczone usługi hotelarskie, jest prowadzona w formie kartoteki składaj ącej si ę z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla ka żdego obiektu.. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, w tym np. kwatery i pokoje, domki, gospodarstwa agroturystyczne, mają numer PKD 55.20.Z.. Jest ich bardzo wiele i zlokalizowane są w przeróżnych miejscach.decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu orazKATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH czyli występujemy o "gwiazdki" i nazwę "hotel" lub "motel" .. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, .kategoryzacja narzucona jest ustawowo, a jej kryteria są wspólne dla miejskich i wiej- skich obiektów noclegowych, przy czym uwzględniana bywa specyfika wiejskiej bazy noclegowej, głównie rodzaj i charakter certyfikowanych obiektów [13, 14]..

Kategoryzacja obiektów noclegowych odbywa się na podstawie zweryfikowania:Rozdział drugi mówi o kategoryzacji i standaryzacji obiektów noclegowych w Polsce.

Usługi hotelarskie, zgodnie z art. 35 ustawy o usługach .Kategoryzacja obiektów noclegowych w Polsce - hotele od 1 do 5 gwiazdek - domy wycieczkowe, a także schroniska młodzieżowe - od III do I kategorii - kempingi - od 1 do 4 gwiazdek - pozostałe obiekty noclegowe - nie są poddawane kategoryzacji.. 4 kategorie oznaczone gwiazdkami dla kempingów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt