Karta charakterystyki płynu do dezynfekcji trisept max

Pobierz

Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skaženia i služace do usuwania skaženia W przypadku niewielkiego skaŽenia: Wyniešé pojemniki z obszaru skaženia.Trisept Complex 1l.. Specejlnie poprosiłem o pokazanie butelek - chciałem porównać skład z Dezynseptem ponieważ wcześniej znalazłem kartę charakterystyki tylko Trisept Max wg której ma on 73% etanolu, 10% Alkohol izopropylowy, 10% gliceryna i reszta woda.KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa: Rozporz ądzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ące Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 .. 28,85 zł Brutto.. Online od 139,00 zł do 169,00 zł.KARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Data wydania 01.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Trisept Max to płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażeniaTrisept Max 5L; Trisept Max 5L + Trisept MIX 30 ml (3x) Powyższa lista nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.. Umieszczone linki przekierowują do zewnętrznych stron partnerskich, na których można dokonać zakupu.Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym..

NAZWA HANDLOWA/ INNE NAZWY Bioseptol 80, alkoholowy preparat do dezynfekcji, produkt biobójczy.

Produkt może być stosowany do dezynfekcji urządzeń, kontenerów .Data aktualizacji: 16.03.2020 r. Wersja: 2.0/PL K A RRTT AKCCHHAARRAKTTEERYYSSTTYYKKII str. 2/9 Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 3.1 Substancje Nie dotyczy.. produkt biobójczy.. w 18% aptekKupiłem w aptece rozlewany płyn Trisept Max.. 1 Kodeksu Cywilnego.. Preparat w formie aktywnej pianki przeznaczony do zwilżania i dezynfekcji zanieczyszczonych organicznie narzędzi i powierzchni chirurgicznych.. Dodatkowo w składzie znajduje się gliceryna, która nawilża skórę dłoni.Trisept Max płyn.. Skutecznie likwiduje wirusy, bakterie i grzyby.Etanol ( ethanol), Izopropanol ( isopropanol) Trisept Max to płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.. Produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i ograniczonym działaniu wirusobójczym wobec adenowirusa i norowirusa, służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz do dezynfekcji powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z .Trisept Max Płyn do higienicznej i chirugricznej dezynfekcji rąk 5L - od 49,00 zł, porównanie cen w 6 sklepach.. Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.Trisept MIX może być stosowany do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej: Sposób użycia..

Płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk oraz dezynfekcji powierzchni oraz urządzeń.

Zobacz inne Artykuły do dezynfekcji, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI data vydruku: 09.032020 strona 4 z 9 zgodna z Rozporzqdzeniem UE nr 830/2015 zmieniajqcym Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 6.3.. Zawiera aż 80% alkoholu, dzięki czemu jest wysoce skuteczny.. z o.o. sı przeznaczone do sprzedaży i użycia przez uprawnione zawodowe podmioty opieki zdrowotnej.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Velox Spray Neutral Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.. Skład: alkohol etylowy 100% (70% masy produktu), woda, alkohol tetra-butylowy Zastosowanie: produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym służący do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni i urządzeń, mających jak i nie mających kontaktu z żywnością.. Produkt przeznaczony jest do stosowania bez użycia wody i powinien być rozprowadzany na umytej i osuszonej skórze dłoni.edycja 01/PL, z dnia: 09.03.2020 data wydruku: 09.03.2020 strona 3 z 9 TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem UE nr 830/2015 zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 4.2..

Trisept Max to płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.

Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze .TRISEPT COMPLEX.. Skład: alkohol etylowy 100% (70% objętości w całym całym produkcie), alkohol tetrabutylowy, benzoesan denatorium, woda, gliceryna.. Czekamy do wyschnięcia.karty charakterystyki Środka dezynfekujĄcego A A A KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA *TRISEPT MIX* oraz *TRISEPT COMPLEX* Są to płyny do dezynfekcji, które otrzymaliśmy od wojewody.Sterisept Ready to use.. Produkt przeznaczony jest do stosowania bez użycia wody i powinien być rozprowadzany na umytej i osuszonej skórze dłoni.. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.. Płyn do dezynfekcji 5 l. Skład: alkohol etylowy 96% (73% objętości w produkcie), alkohol izopropylowy, glicerol, woda destylowana Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sif skaŽenia i sluŽqce do usuwania skaženia W przypadku niewielkiego skaŽenia: Wyniešé pojemniki z obszaru skaŽenia.Trisept MAX to produkt biobójczy służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Posiada bardzo dobre właściwości myjące.. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia W przypadku niewielkiego skażenia: Wynieść pojemniki z obszaru skażenia.TRISEPT MAX.. Strona 3 z 13 prezentowane na stronach internetowych Marrodent Sp..

Zastosowanie: Produkt służący do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.

Nazwa handlowa: TRISEPT MAX 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Produkt służący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.. Agent Max - Kostka toaletowa do WC FOREST RINGS PL.TRISEPT MAX KARTA CHARAKTERYSTYKI data wydruku: 09.03.2020 strona 4 z 9 zgodna z Rozporzqdzeniem UE nr 830/2015 zmieniajqcym Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 6.3.. Stosować preparat na czyste dłonie.. Likwiduje wirusy, bakterie i grzyby co zostało potwierdzone badaniami.. Dezynfekcja higieniczna - nanieść 3 ml preparatu na dłonie, wcierać dokładnie w skórę rąk przez 30 sekund.TRISEPT MIX.. W każdym wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkolnego.. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.. Zastosowanie: Produkt służący do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym.. produkt biobójczy.. Nie powoduje powstania mgły areozolowej.Karta charakterystyki płynu Trisept Max Karta charakterystyki płynu dezynfekcyjnego Trisept Max .. Odkażanie chirurgiczne - dwa razy po 3 ml płynu wcieramy w dłonie przez 3 minuty.. Produkt przeznaczony jest do stosowania bez użycia wody i powinien być rozprowadzany na umytej i osuszonej skórze dłoni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt