Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkole 2020

Pobierz

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)- art.69 ust.7; Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Czytaj więcej o: Wnioski z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty 2019-2020.Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego (przeprowadzonego w I semestrze roku szk.. Wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej.. 2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty 2019-2020.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 przebiega zgodnie z planem.. Załączniki Wnioski z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty 2019-2020 Data: 2020-08-27, rozmiar: 139 KB.. Sprawozdanie .. W roku szkolny 2018/2019 monitorowane były następujące zadania 1.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe (Dz.U.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 wymagające podjęcia działań w ramach nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym 1.. Odgrywają one niebagatelną rolę, bowiem zgodnie z wymogami prawnymi plan nadzoru dyrektora na nowy rok szkolny powinien być zawsze opracowywany m.in. z uwzględnieniem wniosków wynikających z nadzoru sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.Opracowano w oparciu o: Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu..

Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020.

z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) - & 24.. Plan nadzoru uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku poprzednim (§23.2 Rozp.. 1-3W sprawozdaniu należy przedstawić wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego przez nich nadzoru.. Data: 2020-08-27, rozmiar: 3 MB.Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych na rok szkolny 2019/2020.. Jak przedstawić wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2020/2021.. Udział w olimpiadach klas VII-VIII.. z 2020 r., poz. 910).24.08.2020 r. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 Przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Szkoły, z-ca Dyrektora przewodniczący zespołów samokształceniowych, pedagog, bibliotekarz, n-l świetlicy, opiekunowie SU Dyrektor Szkoły, z-ca Dyrektora 28.08.2020 r.2) Uchwała Rady Pedagogicznej o sposobach realizacji wyników z nadzoru pedagogicznego z dnia.. W szkole istnieje zgodność realizowanych przez nauczycieli działań dydaktycznych,Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- II półrocze roku szkolnego 2019/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Organizacja konkursów o zasięgu międzyszkolnym w roku szkolnym 2019-2020. zm.) oraz § 20 ust.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn..

Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.

Zjednoczonej EuropyMONITOROWANIE DZIAŁAŃ SZKOŁY.. Wnioski oraz sposoby realizacji wniosków Zakres: kształcenie, wychowanie, procesy edukacyjne Zapewnianie uczniom bezpieczeństwa podczas pandemii - (informacja oSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020.. Prezentacja wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021.. Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.1) Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2019/20120 2) Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych (tzw. próbnych)- raport OKE i analizy własne; 3) Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 - opracowanie wewnętrzne.. W związku ze zdalnym nauczaniem niektóre jej założenia zostały przełożone na następny rok szkolny.. Systematycznie prowadzić obserwację pedagogiczną zakończoną analizą.. Dyrektor szkoły opracował plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 (§23.1 Rozp.. Systematyczne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego.. Promować placówkę w środowisku lokalnym.. 2017 r.) 6.sprawozdanie-z-nadzoru-pedagogicznego-za-rok-szkolny-2020-2021..

2.Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21.

Wnioski z ewaluacji:Wniosek o ocenę pracy dyrektora szkoły niepublicznej - do kogo złożyć.. - XV Liceum Ogólnokształcące im.. Nadzór pedagogiczny w dobie pandemii.. Podstawa prawna: 1.. Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania.. Pobierz.. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) iz dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2020/2021 Działając na podstawie art. 51 ust.. Data: 2020-08-28, rozmiar: 467 KB.. Data: 2021-03-12, rozmiar: 2 MB.. Należy usprawnić pracę nauczycieli z nowym dziennikiem elektronicznym Vulcan, dającym większe możliwości technicznego opracowania danych; 2.. 5) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolny 2019/2020.IX.Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. Realizacja działań ustalonych na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego- uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2018 r. 2.. Zespoły Przedmiotowe w Szkole Podstawowej w roku szk.. 3.Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 Sprawozdanie powstało na podstawie: raportu ze sprawdzianu, sprawozdania wychowawców klas, rtu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych,rapo diagnozy pedagoga, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli,3..

z realizacji nadzoru pedagogicznego .

Wnioski z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego: a) Usprawniać przepływ informacji.. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), § 20 ust.. Załączniki do sprawozdania z Planu NadzoruUstalenia rady pedagogicznej dotyczące wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego są realizowane (Art. 68.1.4)UPO) 4.. Dokumentować realizację podstawy programowej z uwzględnieniem aktywnego zagospo-darowania czasu.. Promowanie się w środowisku- działania i inicjatywy.. Pobierz.. 1 pkt 1, art. 55 ust.. Realizacja działań związanych z kształtowaniem postaw uzgodnionych w planie pracy szkoły.WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. Kontynuacja rozwoju szkoły w zakresie wdrażania oceniania kształtującego-Na jakich dokumentach opierają się wnioski z nadzoru pedagogicznego Dodatkowy kierunek polityki oświatowej dotyczący egzaminów - jak go realizować Jak przedstawić wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2020/2021Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w rokuszkolnym 2019/2020 A.Ewaluacje W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono 23 zewnętrzne ewaluacje problemowe.. Ocena pracy dyrektora szkoły w praktyce.. Przedszkola, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego Mocne strony 1.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki (szkolenia, konferencje).. 1. sprawozdanie z nadzoru 2020.. Wnioski z nadzoru 2020-2021. w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 .. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie.. Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020.. 3) Wyniki egzaminów zewnętrznych; 4) Koncepcja pracy szkoły na lata 2018 - 2022 - opracowanie wewnętrzne.. Wnioski z nadzoru i ewaluacji prowadzonej w roku ubiegłym; Wnioski z nadzoru 1.. Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019.Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole/placówce w roku szkolnym 2019/2020: 1.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.. Nowa sytuacja edukacyjna - aspekt psychologiczny.. 4) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2019/2020.Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020: .. Monitorowanie realizacji zadań ujętych w planie pracy ośrodka na rok szkolny 2020/2021, w tym badań wewnętrznych oraz analiz wyników badań zewnętrznych.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019-2020.. Elementy sprawozdania 1.. 10 wskazówek dla dyrektora..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt