Przykładowe wpisy do dziennika świetlicy szkolnej

Pobierz

· Rozwijanie mowy.. Przy wigilijnym stole - jak należy się zachować?. Odczytanie fragmentów ulubionych baśni.. - Ćwiczenia poranne - zestaw I.. Wykonywanie ozdób choinkowych.. 3.Zabawy muzyczno- ruchowe z serii Klanza.. Wykonanie plakatu "Telefony alarmowe".. U nas tylko w świelticy i zaznacza, że to KN.. nie od "Ramowego rozkładu dnia" i wymagań w danej placówce, zgodnie z usta-.. Zainicjowanie zabawy tematycznej: "Sklep warzywniczy" - utrwalenie nazw warzyw.Wstęp.. Tradycje świąt Bożego Narodzenia.. swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacji.. Co to są zasady?. Potrawy wigilijne.Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się: plan pracy świetlicy na dany rok szkolny; imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają; tematy przeprowadzonych zajęć; obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.. 1.Nauka piosenki.. Kliknij przycisk Zmień listę uczniów.. Wakacyjne wspomnienia.. W wyświetlonym oknie, po prawej stronie zbuduj listę uczniów zapisanych do świetlicy.Kryteria i procedura przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej.. Słuchanie kolęd.. - Słuchanie wiersza D. Gellner Nasz dom.. Zabawy dowolne: zabawy dowolne w kąciku lalek oraz zabawy manipulacyjne.. Plan zajęć dnia.. Kolorowanie znaków drogowych.Program Czyteliczy‧Zajęcia świetlicowe‧Plan Pracy Dydaktyczno‧Organizacja pracy‧Scenariusze Zajęć I Uroczystości Świetlicowych‧KonkursyDodawanie uczniów do dziennika świetlicy Uczniów do dziennika może przypisać kierownik świetlicy lub wychowawca świetlicy..

Dyżury obiadowe w stołówce szkolnej.

Dlaczego lubię święta?. Wykonanie ilustracji do dowolnej baśnie pisarza.. Dziecko do świetlicy szkolnej zapisuje rodzic wypełniaj ąc kart ę zgłoszenia.. Moje uczucia związane z powrotem do szkoły - ekspresja plastyczna, identyfikacja uczuć z kolorami, 2.. Wpisy do dziennika są propozycją, która może ulegać modyfi kacjom, zależ-.. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.Do tej pory każda z nas miała swój własny dziennik zajęć, do którego wpisywałyśmy wszelkie wymagane noty poza listą obecności - z przyczyn fizycznych i technicznych, rotacja dzieci itd - nie było grup świetlicowych, zapis do zeszytu obecności - kto, klasa, godz przyjścia i wyjścia.poznajemy obyczaje i tradycje naszej świetlicy.. .Dziennik godzin z art. 42 KN: Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów.. wakacyjne pamiątki, malowanie pastelami lub farbami okolicy zapamiętanej z wakacji, gry i zabawy na powietrzu, praca z mapą.. 1045 -1255 Przygotowanie do obiadu.. 4.Plan godzin pracy nauczycieli świetlicy to podstawa do wpisywania tematów zajęć i planowania ewentualnych zastępstw.. Przykładowy plan indywidualnej pracy z dzieckiem.doc (101 KB) 2. leniami rady pedagogicznej.2..

A tematyka - wg planu pracy świetlicyNasze domy.

- Zabawa ruchowo-naśladowcza Rób tak jak ja.. - Ćwiczenia oddechowe.. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne do realizacji w roku szkolnym .. I półrocze (semestr).. - mniejszy, szerszy - węższy.).. Plan indywidualnej pracy z dzieckiem.doc (68 KB) 1.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. - Wykonanie domków z kartonowych pudełek.Dziennik zajęć świetlicy szkolnej (oprawa kartonowa, 108 stron, A4, okładka foliowana) (obecność sprawdzana dziennie - nie godzinowo) Rozkładana zakładka na 40 uczniów.. 4.Przykładowe wpisy do nowych dzienników dla grupy dzieci trzyletnich na rok szkolny 2011/2012.. - próba definicji pojęcia, ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w świetlicy i szkole (praca w grupach), prezentacja regulaminów, 3.Sprawdź, co wpisywać do dziennika zajęć świetlicowych Agnieszka Kosiarz Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i WychowaniaTe zajęcia wpisuje pedagog do dziennika zajęć świetlicowych uwzględniając: · tematy przeprowadzonych zajęć · obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęćkoma pisze:U nas tematy zajęć świetlicowych wpisuje się do dziennika świetlicy, także tych z art.42 - być może tak będzie i u Ciebie.. Sposób zarządzania planem godzin w nowej wersji systemu został zmieniony, aby był wygodniejszy i dawał większą elastyczność niż do tej pory.Przykładowe wpisy do dziennika zajęć.doc (880 KB) 3..

"Przykładowe wpisy do dziennika zajęć" przygotowano na podstawie prze-.

pt. "Bezpieczna droga do szkoły"".. - Budowanie domków z rożnych klocków, porównywanie ich wyglądu (większy -.. Od autorów.doc (28 KB) Inne foldery tego chomika: @- Szkoła tuż- tuż.Powrót Plan lekcji Uwagi Pomoc Zgłoś sugestię Wyloguj Plan lekcji Uwagi Pomoc Zgłoś sugestię Wyloguj ?. 1400 -1500 "Odrabianka" (pomoc w odrabianiu lekcji, indywidualna praca z uczniem klas I-III) 1500 -1700 Zajęcia wg dziecięcych zainteresowań (zabawy tematyczne, gry planszowe, rysowanie, zabawy konstrukcyjne, dziecięce filmy TV, video)Zabawy i gry integrujące zespół świetlicowy z serii "Grupa bawi się i pracuje".. Karty zgłoszeniowe nale ży składa ć do ko ńca wrze śnia nauczycielom - wychowawcom świetlicy.. 2.Inscenizacja piosenki.. Choinka, kolędy, opłatek - skąd taka tradycja?. Przestrzegamy zasad ruchu drogowego.1.. UWAGA!. wodników metodycznych ze scenariuszami zajęć do pakietu "KSIĘGA UŚMIE-..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt