Dodawanie ułamków dziesiętnych zadania tekstowe

Pobierz

Zegary 31 2.. Ewa kupiła 1,5 kg jabłek, 0,25 kg sera białego i 0,45 kg wędliny.. Dzielenie bez reszty.. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczbę; Dodawanie ułamków dziesiętnych; Odejmowanie ułamków dziesiętnych; Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2; Dodawanie na paragonie; Zadania tekstowe: Ułamki dziesiętne; Mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100 i 1000Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadania tekstowe.. Materiał zawiera 5 filmów, 38 ćwiczeń, w tym 20 interaktywnych.. Dzielenie liczb dziesiętnych 1.. Ułamek dziesiętny 122 2.. Przez godzinę Jacek przejechał drogi, a Michał .Materiał zawiera 18 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 31 ćwiczeń, w tym 14 interaktywnych.. działania na ułamkach dziesiętnych, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, ułamki dziesiętne na osi liczbowej, ułamki dziesiętne, zadania tekstowe - działania na ułamkach dziesiętnychtypowe zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczbę naturalną i porównywania ilorazowego.. Następna lekcja.Matematyka 6. klasa Operacje arytmetyczne Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadania tekstowe Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadania tekstowe Zadanie tekstowe na dodawanie ułamków dziesiętnychFilm zawiera 4 zadania tekstowe dotyczące ułamków dziesiętnych.. 2 Wyłączamy całości z ułamka.kółko matematyczne 1. duże liczby - ćwiczenia (na+) działania pisemne..

Dodawanie ułamków dziesiętnych 129 5.

Sprawdź swoją wiedzę: Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadania tekstowe.. w związku z tym możesz zmienić kolejność zapisu liczb w taki sposób aby ułatwić sobie obliczanie..

Porównywanie ułamków dziesiętnych 125 3.

Mnożenie liczb dziesiętnych 1.. 4.działania pisemne z dom ZD1 -ZD14.. Wykonaj w pamięci poniższe dodawanie.. Ćwiczenia - pamięciowe dodawanie ułamków dziesiętnych, również w sytuacjach praktycznych (zadania z treścią - obliczenia pieniężne .• mnoży i dzieli w pamięci ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… • mnoży pisemnie ułamki dziesiętne • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych Metody • pogadanka • gra dydaktyczna Formy pracy • praca indywidualna • praca w parach • praca z całą klasą Środki dydaktyczneZadanie: Dodawanie ułamków dziesiętnych.. To jest aktualnie zaznaczony element.W tym temacie rozwiązujemy proste zadania tekstowe, w których dodajemy i odejmujemy sposobem pisemnym liczby dziesiętne.. Ławka waży 2,5 kg, a krzesło 1,25 kg.. dodawanie pisemne A. dodaj, odejmij pisemnie A-O.. 6,1 + 2 = poprawnych odpowiedzi : 0 błędnych odpowiedzi : 0.. Zamiana ułamków 127 4.. Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe 1Zadania tekstowe 24 Powtórzenie 29 Liczby naturalne - część 2 1.. Ile ważyły jej zakupy?. Dodaj całości do całości a ułamki do ułamków (dodaj do siebie tylko liczniki, mianownik pozostaw bez zmian).. Quiz 3 Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 900 punktów mistrzowskich.Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadania tekstowe..

Dzielenie ułamków dziesiętnych 4.

Zadanie tekstowe na dodawanie ułamków dziesiętnych.. UŁAMKI ZWYKLE I DZIESIĘTNE -zadania tekstowe.. Kalendarz 35 .. Ułamki dziesiętne 1.. Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne.. O ile ławka jest cięższa od krzesła?. Quiz 1 Podnieś swoje umiejętności w zakresie powyższych zagadnień i zbierz 300 punktów mistrzowskich.Materiał składa się z sekcji: "Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych", "Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych".. Sprawdź swoją wiedzę: Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadania tekstowe.. Zadania tekstowe: Obniżka i podwyżka ; Zadania tekstowe: Ile dziewcząt i chłopców ; Figury geometryczne.. pomnóż, podziel pisemnie A-O.. tabliczka mnożenia- tabelki.. Ułamki dziesiętne: Ćwiczenia: Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne Dodawanie ułamków dziesiętnych Dodawanie ułamków dziesiętnych (trudne) Odejmowanie ułamków dziesiętnych Odejmowanie ułamków dziesiętnych (trudne) Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych - puzzle.. Dzielenie liczb dziesiętnych 2.. Film - pisemny sposób dodawania ułamków dziesiętnych (przykład).. Odejmowanie ułamków dziesiętnych 131E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.. Pole kwadratu - różne zadania tekstowe .1.. Mnożenie liczb dziesiętnych 2..

Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadanie tekstowe.

Filmy - dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków dziesiętnych w sytuacjach praktycznych (zakupy).. To jest aktualnie zaznaczony element.. Dzielenie liczb dziesiętnych 3.. Dodawanie jest przemienne.. Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych - zadanie tekstowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt