Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 2019/20

Pobierz

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające - Prawo oświatoweSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - II półrocze roku szkolnego 2019/2020 3 Lp.. Zjednoczonej Europy .. Regulamin; Regulamin pracy zdalnej .. 1-3 rozporządzenia Ministra1) wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im.. - XV Liceum Ogólnokształcące im.. Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty » Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru.. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2019/2020Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. 01.09.2020 Aktualności; W dniu tym przewodnicza zespołu przedstawiła raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2019/2020.Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 Szkoły Podstawowej im.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH .. Z 2019 / 2020 .ROK SZKOLNY 2019/20.. Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego p. o.. ROK SZKOLNY 2015/16.. 2018/2019 dyrektor:Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w szkole - przykład.. M. KONOPNICKIEJ W PODGÓRZE za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 Nadzór pedagogiczny w szkole prowadzony jest zgodnie z rocznym Planem Nadzoru opracowanym na rok szkolny 2019 /2020..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019-2020.

Wnioski z nadzoru 2020-2021. św. Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej opracowano zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078); ustawy z 26 stycznia 1982 r.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez Dyrektora szkoły w roku 2017/2018 sprawozdanie z kontrolizarządczej w 2017 roku Utworzono dnia 24.04.2018, 14:06Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej z roku roku szkolnego 2019/2020 .. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2019 roku dyrektor szkoły oraz .. 1. sprawozdanie z nadzoru 2020.. W związku z epidemią i nieopracowaniem wyników ewaluacji w roku szkolnym 2019/2020, 16 listopada 2020 r. dokończono tę ewaluację.. Pobierz .. nadzór pedagogiczny.. projekty ewaluacji, narzędzia badawcze, raporty z badań - gotowe opracowania.. zm.) oraz § 20 ust.. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/17.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.. protokoły kontroli, monitorowania, obserwacji, analiza wyników egzaminów - przykłady..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/16.

Józefa Kreta w Ustroniu w roku szkolnym 2019/2020 przedstawionych na konferencji w dniu 25 sierpnia 2020 roku, 2) sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bukowiu I półroczu roku szkolnego 2020/2021 Nowe zadania i kierunki realizacji polityki oświatowej Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.. Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".Projekty realizowane w roku szkolnym 2018/2019; Platforma Office365.. Efekty pracy dydaktycznej: Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO .. Archiwalny Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014.IX.. Wyniki egzaminu .SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: A. Ewaluacja zewnętrzna- grudzień 2015- wyniki w Raporcie B. Ewaluacja wewnętrzna- kwiecień, maj 2016- wyniki w Raporcie C.. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019-2020.. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:SPRAWOZDANIE ..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018/2019.

Podanie o stypendium .Zgodnie z § 22 rozporządzenia z 25 sierpnia 2017 r.(ze zm.w 2019r.). Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019.. Data publikacji: 10 lipca 2018 r. Poleć znajomemu.. Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.To zaś oznacza, że zarówno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020, jak i plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 będą inne niż dotychczas, ponieważ muszą uwzględniać zdalne nauczanie.. Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/16.. Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. pełna dokumentacja działań dyrektora związana z nadzorem pedagogicznym.Zadania dyrektora szkoły wynikające z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 1.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019-2020.. Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018.

Pobierz .. Nazwa ewaluacji Skład zespołu ewaluacyjnego Wnioski z ewaluacji Rekomendacje 1. str. 2 WYNIKI NAUCZANIA .. dopuszczający 39 21 45 11 17 20 86 68 15 56 51 67 89 57 54 74 96 80 niedostateczny 0 0 6 0 0 0 5 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .. szkoły.. Dyrektor szkoły przedstawił w terminie do dnia 31 sierpniana posiedzeniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru (§24 Rozp.. 3. sprawozdanie z nadzoru 2021.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 przebiega zgodnie z planem.Dokument jest sprawozdaniem z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Opracowanie obejmuje ilościowe zestawienia dotyczące wszystkich form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz analizęSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020.. Minister ustalił następujące kierunki: 1.Zadania i zakres dyrektora jednostki szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego określone są w art. 55 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz. 1148 z późn.. Nadzór sprawowany był zgodnie z art. 51 ust.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wSprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. 1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. w sprawie nadzoru pedagogicznego: 1.. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 1.Joanna Kapłon 2.Joanna Wojciechowska 3.Dagmara Margalska 4.Beata Koziura-SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W RYDUŁTOWACH ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. Sprawozdanie.. Sprawozdanie wychowawcy.. Klasyfikacja - 2018 -2019. z 2017 r. poz. 1658 z późn.. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 .. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.. Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności.. zm.).Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.. Pobierz .. Data dodania .SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 .. Przyjęte zasady organizacji i prowadzenia nadzoru wewnętrznegoSprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Podstawa prawna: 1.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Informacje ogólne.. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego: W I semestrze r. szk.. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2019/2020..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt