Początki opozycji demokratycznej w polsce karta pracy

Pobierz

DEMOKRACJA- forma stroju politycznego w państwie, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się im prawa i wolności gwarantuje sprawowanie tej władzy.Temat: POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE * zapiszcie w zeszycie temat lekcji oraz datę * następnie zanotujcie punkty: 1. , zeszyt ćwiczeń str.88-89 oraz skorzystaj z informacji na stronie docwiczenia.pl Kod:H8BLVNKształtowanie sie opozycji demokratycznej w Polsce.. Przeczytajcie temat, proszę przepisać nacobezu zrobić notatkę według pkt.. KOR tworzyli między innymi: Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipiński.Historia 8 klasaZebranie od dziadków informacji na temat początków władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944 - 1946r oraz przesiedleń ludności na terenie powojennej Polski.. który wzywał Polaków do walki z okupantem hitlerowskim w sojuszu z Armią Czerwoną i zapowiadał zbudowanie demokratycznej Polski w oparciu o konstytucję z 1921r.. , zeszyt ćwiczeń str.88-89 oraz skorzystaj z informacji na stronie docwiczenia.pl Kod:H8BLVNPOCZĄTEK OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE .. Loading .Początki opozycji demokratycznej zaczęły kształtować się w latach 70-tych XX wieku.. W 1976 roku na Wybrzeżu powstało z inicjatywy Zdzisława Najdera Polskie Porozumienie Niepodległościowe domagające się przywrócenia suwerenności i demokracji.1 2..

Początki opozycji demokratycznej w Polsce DRAFT.

Zadania (instrukcje) poszczególnym grupom.. Była to reakcja i nieuchronny rezultat wypadków roku 1968, wydarzeń w roku 1970 i 1976.. Doszło tam do starć demonstrantów z milicją, w których zginęły dwie osoby.. Karta pracy.. W PRL oficjalnie wszyscy mieli pracę.. Zapoznaj się z treściami z podręcznika s.202-206.. W starciach sił porządkowych z robotnikami nie używano broni palnej.. Manifest wskazywał na KRN jako jedyną i legalną władzę i odmawiał wszelkiego uznania rządowi londyńskiemu oraz .. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.. Wydarzenia czerwcowe 1976 r. a. przyczyny wydarzeń, - pogarszająca się sytuacja gospodarcza w Polsce, - rosnące zadłużenie zagraniczne Polski, kryzys,Temat lekcji: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. "Początki opozycji demokratycznej w Polsce", plik: zadania-do-tematu-1-poczatki-opozycji-demokratycznej-w-polsce.htm (text/plain) Wczoraj i dziśObraz opozycji demokratycznej w latach , który się z niej wyłania, nie jest zupełnie kompletny, jednakże lektura przyniesie zainteresowanym czytelnikom panoramiczny obraz inicjatyw opozycyjnych podejmowanych w Polsce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych.POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE DRAFT.. Spis załączników: 1.. Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce..

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Polska po 1945r.. 4.Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji w 1976 roku było: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Zaznacz literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych.. Czerwiec 1976 roku.. Temat: Powstanie "Solidarności" Przeczytaj temat w podr.. Początki władzy komunistów w Polsce - notatka PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ZPP - Związek Patriotów Polskich CBKP - entralne iuro Komunistów Polskich KRN - Krajowa Rada Narodowa TRJN - Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna RFN - Republika Federalna Niemiec UPA - Ukraińska Powstańcza ArmiaTemat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. - organizowanie pomocy materialnej dla robotników zwolnionych z pracy - organizowanie pomocy prawnej dla sądzonych robotników .. d. w 1979 r. powstała Konfederacja Polski Niepodległej .Na mocy amnestii, ogłoszonej w lipcu 1977 r. pod pretekstem kolejnej rocznicy powstania Polski Ludowej, wypuszczono z więzień aresztowanych działaczy KOR oraz ostatnich skazanych w związku z protestem w czerwcu 1976 r. Ustępstwo to może świadczyć, że przynajmniej w części aparatu władzy pogodzono się z faktem istnienia opozycji w .Zorganizowane formy zaczęła przyjmować polska opozycja w latach siedemdziesiątych.. c. reakcją na podwyżkę cen były strajki, które wybuchły 25 VI 1976 r. w Radomiu, Ursusie i PłockuZadania do tematu 1..

Narodziny opozycji demokratycznej w Polsce.

P FW oparciu o tekst podręcznika z historii, strony 202 - 206, uzupełnij kartę i wykonaj polecenia.. Po protestach robotników z 1976 roku wytworzono Komitet Obrony Robotników (KOR), którego zadaniem było pomóc robotnikom, których dotknęły represje po braniu udziału w strajkach.. Granice Polski po 1945 Granice Polski po 1945 Ziemie odzyskane Ziemie odzyskane Postawy polskiego społeczeństwa Postawy Polskiego Społeczeństwa Polskie Partie Polityczne Double click to ediPolska WładysławTemat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Cele ogólne: - pogłębianie umiejętności powiązania dziejów Polski z dziejami Europy i świata, - rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z materiałem historycznym, - rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego.Notatka Czerwiec 1976 r. - protesty robotnicze spowodowane ogłoszeniem podniesienia cen.. Komitet Obrony Robotników (KOR) - organizował pomoc prawną i materialną dla represjonowanych robotników.. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.. Oceń, czy poniższe zdania na temat strajków z czerwca 1976 r. są prawdziwe.. by ela_kida_12572.W powojennej Polsce szybko reaktywowało swoją działalność Stronnictwo Demokratyczne, w lipcu 1945 roku - Stronnictwo Pracy, które zaczęło sympatyzować z PSL..

analfabetyzm.Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

Proszę zrobić kartę pracy mapa oraz przepisać przyczynę wydarzenie skutek wydarzeń czerwca 1976r.. Przypomnij sobie jaki rodzaj polityki prowadzony był za czasów rządów E. CzyTemat: Kształtowanie się opozycji demokratycznej w Polsce.. Następstwem wydarzeń radomskich było pojawienie się zorganizowanej opozycji.. Papież w Polsce * teraz zapoznajcie się z treścią punktów na stronie 203-206; * wykonajcie w zeszycie notatkęPoczątki opozycji demokratycznej w Polsce Polska po 1945r.. Nie zapomnij o ujęciu w nim postaci związanych z poszczególnymi wydarzeniami.. Jednak nie wszyscy byli w swoich zakładach potrzebni, zatrudniano "na zapas".. Zapisz podpunkty pod tematem lekcji - na co będziemy zwracać uwagę.. nastąpiły protesty robocze, tzw. "wydarzenia w Ursusie i Radomiu".. We wrześniu 1976r.. Lekcja 1.. Zanim przystąpię do piania, na sam początek wyjaśnię pojęcie demokracja.. Przeczytaj temat w podr.. elektryfikacja.. Wczerwcu 1976r.. kryzys w Polsce spowodowany błędnymi inwestycjami Edwarda Gierka, zadłużeniem zagranicznym oraz rozbudzonymi oczekiwaniami społeczeństwa; pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, puste półki w sklepach, długie kolejki;Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.. Kryzys społeczno-gospodarczy w 1976 r. a. po pierwszych korzystnych latach rządów Edwarda Gierka sytuacja gospodarcza zaczęła się pogarszać.. b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towary.. b. władze podjęły decyzję o znacznych podwyżkach cen na niektóre towaryPOLSKA KRAJEM DEMOKRATYCZNYM!. powstał Komitet Obrony .5.. Przeczytajcie temat, proszę przepisać nacobezu zrobić notatkę według pkt.. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) październik 1978 r. - kardynał WojtyłaPOCZĄTEK OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE .. Ze względu na brak zgody na legalizację w podziemiu działało Stronnictwo Narodowe z Janem Bielawskim i Stanisławem Rymarem.. Proszę zrobić kartę pracy mapa oraz przepisać przyczynę wydarzenie skutek wydarzeń czerwca 1976r.. Przykładowe rozwiązanie meta planu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt