Sprawozdanie bdo za 2019 kto składa

Pobierz

Dane są wprowadzane elektronicznie za pośrednictwem specjalnego modułu.. z .Część́ urzędów marszałkowskich rekomenduje w takich przypadkach złożenie sprawozdań́ w formie papierowej.. z późn.. Kary grożą nie tylko firmom, które nie zarejestrowały się w bazie, ale i tym, które w BDO są, ale np. gospodarują odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru.Mar 10, 2021 Przykładowo, do 31 października 2021 roku przedsiębiorcy składają sprawozdanie BDO za 2020 rok.. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j.. Jednak 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U.. Warto wiedzieć Sprawozdania zerowe Pamiętaj!. Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych.Mar 4, 2022Jun 16, 2020Jun 26, 2021Dec 30, 2021Mar 31, 2021Mar 9, 2021Oct 13, 2020Firmy, które nie zarejestrują się w BDO pomimo, że mają taki obowiązek muszą liczyć się z karą administracyjną w wysokości od 5 000 do 1 000 000 zł.. Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r. Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne sprawozdania w BDO!Jun 5, 2020Sprawozdanie składasz do właściwego marszałka województwa elektronicznie, przez konto w systemie BDO, korzystając z modułu sprawozdawczości..

Są to tak zwane sprawozdania zerowe.Jun 25, 2020Kto składa sprawozdanie BDO?

Przygotowanie sprawozdania w wersji roboczej może wykonać osoba posiadająca uprawnienia użytkownika podrzędnego, natomiast samo złożenie sprawozdania należy do przedstawiciela firmy, który w systemie BDO ma uprawnienia użytkownika głównego.Sep 7, 2020W pierwotnej wersji Ustawy i Rozporządzenia, sprawozdania za rok 2019 w systemie BDO należało złożyć do 30 czerwca 2020 roku.. Jeżeli wszelkie działania związane z gospodarowaniem przez nas odpadami dotyczą wyłącznie jednego województwa, wówczas możliwe jest wysłanie tylko jednego zbiorczego sprawozdania za dany rok.Aug 26, 2020Sep 17, 2021Aug 8, 2020Sep 4, 2020Sprawozdanie składa się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, przetwarzania lub zbierania odpadów, w formie papierowej lub online za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO (Baza Danych o Odpadach) Szczegółowe dane na temat BDO zostały opisane w artykule: BDO a obowiązek rejestracji podmiotów do końca roku 2019Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.. Wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (w ramach BDO).. Złożenie sprawozdania w formie papierowej jest łatwiejsze niż̇ złożenie poprzez formularz sprawozdawczy w BDO, zatem dopuszczenie formy papierowej spowoduje uprzywilejowanie części przedsiębiorców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt