Jak sprawdzić składkę wypadkową w płatniku

Pobierz

A A A. ZUS ma prawo wnioskować o ustanowienie kuratora dla nieobecnego pracownika -cudzoziemca w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym o objęcie ubezpieczeniami i o składki Uchwała Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2020 r., sygn.. Z poziomu przeglądanej kartoteki przejść do zakładki Inne dane.. Podać w części oraz .. Zaakceptować przyciskiem "Zapisz".Składka na ubezpieczenie wypadkowe 2022.. Do 31 marca 2018 r. stopa procentowa tej składki .Na ekranie pojawi się okno Kartoteka płatnika, przejdź na zakładkę Inne dane i kliknij przycisk Dodaj w bloku Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.. W oknie, które pojawi się na ekranie, wybierz rok składkowy, w którym ma obowiązywać dana stopa procentowa, oraz wpisz jej wartość, a następnie kliknij przycisk OK.Podobno (taką informację uzyskałam od pomocy technicznej płatnika) dane dotyczące składki wypadkowej zostaną przez ZUS zaktualizowane w ostatnim dniu kwietnia.. I wtedy po zaktualizowaniu komponentów programu i danych płatnika wczyta się prawidłowa składka.. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności..

wynik …Mar 7, 2022Oct 7, 2020Składkę wypadkową można ustawić z poziomu zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Składki ZUS.

Zatem nie martwmy się "na zapas".jeśli byłeś płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w poprzednim ro- ku kalendarzowymto liczbę ubezpieczonych ustalasz w następujący sposób (jest to średnia miesięczna z poprzedniego roku): najpierw zsumuj liczbę osób, które podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego.. w przypadkach, gdy wysokość stopy procentowej.Kartoteka płatnika → zakładka "Inne dane" → blok "Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe" → polecenie "Usuń" Po użyciu opcji "Usuń" pojawi się odpowiedni komunikat.. Przed wpisaniem nowej wartości składki wypadkowej należy wykazać odpowiedni miesiąc, od kiedy składka będzie obowiązywała, wprowadzić jej wartość, a następnie zapisać ikoną dyskietki .Apr 1, 2022Apr 1, 2022Feb 18, 2021Mar 30, 20226 days agoJeżeli Kartoteka płatnika nie została potwierdzona w ZUS, to stopę procentową na ubezpieczenie wypadkowe należy wpisać w Rejestrze płatników, otwierając dane płatnika, w zakładce Inne dane (zostaną przypisane płatnikowi na stałe) lub w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (zostaną przypisane płatnikowi tylko w tej deklaracji rozliczeniowej).> Jak to sie robi ?. informację o składce wypadkowej przedsiębiorcy mogą znaleźć w panelu płatnika, na elektronicznej platformie pue zus, dostępnej pod adresem pue.zus.pl.. Aby potwierdzić usunięcie wskazanej stopy procentowej, klikamy "Tak" (rys. 12).W przypadku gdy płatnik składek pobiera dane (płatnika i ubezpieczonych) z ZUS, wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe pobierana jest z jego konta w ZUS (w procesie aktualizacji danych) i automatycznie zapisywana w kartotece płatnika w zakładce "Inne dane", w bloku "Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe".e-Deklaracje z PŁATNIKA DOS PIT-11 PIT-40 procentową skład.W sytuacji gdy płatnik składek pobiera dane (płatnika i ubezpieczonych) z ZUS, wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe pobierana jest z jego konta w ZUS (w procesie aktualizacji danych) i automatycznie zapisywana w kartotece płatnika w zakładce "Inne dane", w bloku "Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe".1.. Nacisnąć przycisk "Dodaj" bądź "Edytuj"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt