Sprawozdanie z zajęć tanecznych w szkole

Pobierz

IV.Dla wybranej grupy, która będzie brała udział w zajęciach tanecznych zostało wykupione ubezpieczenie na cały okres realizacji zajęć.. Wiadomości: zna ogólną charakterystykę tańca "Cha-cha-cha".. Powiatowy Przegląd Grup Tanecznych, Wokalnych i Solistów.. Koniczynka 2019".. O ile trafi na odpowiedniego nauczyciela, który będzie potrafił ten potencjał w dziecku rozbudzić.Opracowałam program zajęć pozalekcyjnych "Koła czytelniczo-teatralnego".. Celem zajęć było kształtowanie nawyków czytelniczych poprzez systematyczny kontakt z książką, która będzie zaspokajała potrzeby psychiczne dziecka, dawała mu poczucie zadowolenia i była dla niego głębokim przeżyciem artystycznym.Wyniki ankiety dla uczestników zajęć robotyki: 1.. Odrysowywaliśmy kredą sylwetki dzieci, które potem należało pokolorować.Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Potem przyszedł czas na szybkie drugie śniadanie i zajęcia plastyczne pod przewodnictwem Pani Marty.. Zakupione zostały stroje do zajęć, a także koszulki z nadrukiem (dla naszej grupy oraz dla choreografa i opiekuna i dodatkowo dla wspierających nasze działania osób) jako materiał promujący nasz .Szkoła Przedszkole Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022 Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022 Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022 Nadzor-pedagogiczny.pl Zarządzanie placówką Dokumenty Finanse i majątek Wzór umowy o prowadzenie zajęć tanecznych w przedszkolu przez zewnętrzną firmę Typ placówki: przedszkoleZajęcia artystyczne, które w okresie od 07.01.2019 do 31.03.2019 odbywały się w ramach świetlicy integracyjnej dla dzieci polskich i romskich z dzielnicy Zatorze "Pod lipami" obejmowały 25 h.Podczas zajęć dzieci poznały podstawową gamę barw, uczyły się mieszania kolorów i tworzyły prace oparte na obserwacji natury.Dzieci .Sprawozdanie z przebiegu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka..

Obecnie prezentuję sprawozdanie z tych zajęć.

Pobudzanie rodziców do aktywności w zakresie rozwijania możliwości edukacyjnych uczniów.. W zajęciach uczestniczyłem/łam: z własnej inicjatywy 75 % z inicjatywy własnej i nauczyciela 15 % za namową kolegi/koleżanki 10 % z inicjatywy rodziców 0 % 2.. Strona główna | Szkoła | Sprawozdanie z warsztatów sportowo-tanecznych z działaniami profilaktyki uniwersalnej.. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH:1.Nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych 2.Ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i wdzięk 3.Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchówVI PROPOZYCJE WYBRANYCH SCENARIUSZY ZAJĘĆ SCENARIUSZ NR 1 Temat zajęć: Nauka podstawowych kroków i figur tanecznych "Cha-cha-cha.. Zajęcia odbywały się w 2 grupach: - taneczna- 2 razy w tygodniu(wtorek, środa), - gimnastyczno-akrobatyczna- raz w tygodniu (czwartek).. • Uczeń potrafi improwizować ruch do danej muzyki.. • Uczeń wyrabia pewność siebie, akceptacje siebie.. • Uczeń poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.. Matematycy uczący w klasach IV - VIII przeprowadzili sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia podczas zajęć lekcyjnych, a w klasach III za zgodą nauczycieli uczących taki sprawdzian przeprowadzały zespoły założone z wybranych uczniów klas VI c i VII d.Zwracam szczególną uwagę na przesadną mimikę i artykulację oraz dokładne powtórzenie rytmiczne, co w konsekwencji wyczula słuch uczniów oraz prowadzi do czytelnego, zrozumiałego dla słuchacza odbioru śpiewanego tekstu..

Niedawno opublikowałam scenariusz zajęć otwartych dla rodziców z okazji Dnia Matki.

Duży nacisk położono na integrację dzieci, grę aktorską - uśmiech i radość, budowanie wiary we własne siły a także budowanie pozytywnego obrazu siebie i kolegi.w Marklowicach Górnych efekty swojej pracy i nauki prezentowali swoim kolegom i koleżankom w szkole, zachęcając tym samym do uczestniczenia w zajęciach tanecznych w kolejnym półroczu.. Szkoła.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.Aktualności w Sportowej Szkole Podstawowej im.. Sprawność fizyczna: szybko orientuje się w przestrzeni ruchowej.Sprawozdanie z warsztatów sportowo-tanecznych z działaniami profilaktyki uniwersalnej.. prowadząca zajęcia - Dorota Kłopeć Sprawozdanie za II półrocze roku szkolnego 2010/2011 Działaj twórczo nie odtwórczo - kółko plastyczne ProwadzącyŚwiatowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbył się w piątek 2 X 2020 r. w godzinach zajęć lekcyjnych.. Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków..

May 15, 2022Sprawozdanie z zajęć muzyczno-ruchowych ".Taniec -piękno ruchu i twórczego działania''.

Nie zabrakło czasu na promocję zdrowego .Głównym celem zajęć było kształtowanie zainteresowaniem tańcem i poczucie rytmu.. Program przygotowała opiekunka koła i nauczycielka muzyki. ". Na zajęcia przychodziłem/łam: chętnie 87,5 % nie zawsze chętnie 12,5 % niechętnie 0 % 3.. Codzienne zajęcia z mażoretkami, fitness, zajęcia sportowe i basen.. Pracowałam wg zaleceń wynikających z orzeczenia.Kształtować umiejętność pracy w grupie, Akcentować ruchem rytm muzyczny, Przystosować ruchy ciała do rytmu, Kształtować pozytywne nastawienie wobec siebie, Współdziałać w zespole i poczuwać się do współodpowiedzialności, Cieszyć się wykonywaną pracą.. Wszystkim czynnościom towarzyszy humor, co wprawia dzieci w dobry nastrój i potęguje ich zaangażowanie.Na zajęciach zdobywa podstawowe wiadomości o świecie, kształtuje swoją osobowość twórczą, staje się otwartym, wrażliwym, myślącym młodym człowiekiem, a tym samym o wiele łatwiej będzie wkroczyć w etap szkolny.. • Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie, • Uczeń kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu.. Wykonać układ taneczny z elementami aerobiku na akademii szkolnej III.May 1, 2022Zajęcia taneczne odbywały się w: • środę: godz. 17:30 - 20:00 • piątek: godz. 17:30 - 20:00 W programie zajęć tanecznych: • ćwiczenia elementów inscenizacji tanecznych, • ćwiczenia różnych technik tanecznych: jazz, hip-hop, Broadway jazz, • podstawy tańca klasycznego, elementy akrobatyki • tworzenie układów tanecznych.Często prezentowały wyuczone układy taneczne w trakcie uroczystości szkolnych tj.: rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego, "Dzieci - Rodzicom", reprezentowały naszą szkołę w trakcie występów podsumowujących lokalne akcje charytatywne oraz w zawodach cheerleaderek, zdobywając w roku szkolnym 2003/2004 I miejsce..

31 maja w naszej szkole odbyła się ...Tematem przewodnim naszych ostatnich zajęć był Karnawał.

F. Mareckiego w Supraślu Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Supraśl - moja mała Ojczyzna" w latach 2016-2018 Sportowa Szkoła PodstawowaSprawozdanie z programu współpracy ze środowiskiem w roku szkolnym 2016/17 1.. Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o .Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. • udział uczniów szkoły podstawowej w zajęciach tanecznych .. • realizacja zajęć z cyklu doświadczania świata wszystkimi zmysłami,doskonaleniu percepcji wzrokowej podnoszeniu sprawności grafomotorycznej rozwijaniu zdolności koncentracji uwagi.. W Szkole Podstawowej w Cisiu zapraszanie babć i .Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich wolontariusze i uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas zaprezentowali program pt. "Moja mama wyjątkowa".. Zajęcia rozpoczęliśmy od zabaw z balonami przy akompaniamencie piosenek zespołu Fasolki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt