Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie

Pobierz

Przeczytaj rozdział: Komunikacja werbalna i niewerbalna.. Kształtuje relacje mi ędzy lud źmi.. Jest to narzędzie do budowania relacji z ludźmi.. Wymień zasady dobrej komunikacji.6.052020 podręcznik str. 141 - 145 Temat : Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie c.d.. Utworzono: 13 maj 2020 .Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie rodzajów oraz zasad dobrej komunikacji.. Asertywność 4.. Podkreślamy temat komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania.. W podręczniku ten temat jest na stronie 138- 145 - czytamy tekst, wykonujemy wspólnie notatkę: 1.. Już pierwszy płacz noworodka jest jego komunikatem płynącym w świat, ku drugiej osobie ("interpersonalny" znaczy właśnie "między ludźmi"): "jestem tu", "zimno mi", "potrzebuję.". itp. To podstawowe narzędzie budowania i podtrzymywania relacji społecznych.Temat: Komunikacja werbalna i niewerbalna 2.. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Powodzenia!. Zagadnienia - materiał nauczania: - komunikacja werbalna i niewerbalna, - elementy komunikacji niewerbalnej,Komunikacja interpersonalna to zjawisko, które towarzyszy nam od początku życia.. Wskazanie barier i zakłóceń w procesie komunikacji międzyludzkiej, komunikacja niewerbalna .Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Zadanie domowe Potrenujcie w domu z bliskimi techniki asertywnego odmawiania.Komunikacja werbalna to: komunikacja werbalna Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej..

Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Cz. 2 Celem dzisiejszej lekcji będzie zdobycie informacji o tym jak być asertywnym i jak umiejętnie prowadzić negocjacje.. Polega na wymianie myśli, obserwacji, pomysłów, ostrzeżeń wobec zagrożeń czy też na prowadzeniu konfliktów między sobą.. Schemat komunikacji Najprostszy schemat komunikacji składa si ę z trzech elementów: nadawcy, odbiorcy i komunikatu To pomi ędzy tymi trzema elementamiKomunikacja interpersonalna polega na wymianie informacji między uczestnikami aktu komunikacyjnego.. a) nieodpowiednie okoliczności, .Nie pamiętam hasła.. Komunikacja dzieli się na werbalną i niewerbalną.. Zapraszam również do obejrzenia krótkich filmików:Komunikacja interpersonalna Polega na słownym (werbalnym) lub bezsłownym (niewerbalnym) przesyłaniu informacji.. Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie, plik: kartkowka-22-komunikacja-interpersonalna-w-trosce-o-zdrowie.pdf (application/pdf) Żyję i działam bezpiecznieTemat lekcji: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Podaj cechy obu rodzajów komunikacji, wyjaśnij, czym się różni komunikacja werbalna od niewerbalnej.. Jak rozmawiać z dorosłymi Temat jest przewidziany na dwie lekcje, dzisiaj zapoznaj się z materiałem z podręcznikaZapiszcie w zeszycie temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie..

EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.

na czym polega właściwa komunikacja terapeu-tyczna oraz komunikowanie w działalności badawczej i naukowej.. Zasady dobrej komunikacji 3.. Mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący przekazuje słuchaczowi określony komunikat.. Komunikacja interpersonalna czyli przyjazna, życzliwa i partnerska rozmowa, to wielka umiejętność, która często bywa przydatna w życiu codziennym, w nawiązywaniu nowych znajomości lub podtrzymywaniu przyjaźni.EDUKAJA DLA EZPIE ZEŃSTWA Praca zadana dla uczniów klasy VIII - realizacja 08.06.2020r.. Komunikacja interpersonalna - wymiana komunikatów (językowych i niejęzykowych) między dwoma osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. - inaczej rozmowa lub komunikowanie się.Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. szukaj.. Otwórzcie podręczniki na str. í ï8 i przeczytajcie temat.. Inaczej rzecz ujmując .Co można o niej powiedzieć?. Odległość między rozmówcami.. Poznajcie sprawdzone sposoby na ulepszenie naszych relacji z ludźmi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym..

———— Komunikacja interpersonalna - ćwiczenia Ćwiczenie 3 "Noworodek w kąpieli" Cel.

Gdyby pojawiły się trudności lub pytania to proszę o kontakt.. - elementy takiej komunikacji to: gesty, wygląd, spojrzenie, dotyk, mimika twarzy.Kartkówka 22.. Przeczytaj proszę temat z podręcznika, następnie wykonaj ćwiczenia, które możesz przesłać do sprawdzenia.. Zadanie domowe Przygotujcie notatkę: Jakie wyróżniamy rodzaje komunikacji?. Strona główna; Z życia szkoły; Szkoła Promująca Zdrowie; Projekt "Szkoła Wierna Dziedzictwu" BAJKOWÓZ; Aktualności nietypowe; Szukaj.. Materiał realizowany na podstawie tematu "Komunikacja interpersonalna", książki str. 138-145.. Aby PiećKomunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Karol Świech i MichałBoruch klasa 8B Komunikacja webalna i niewerbalna Komunikacja werbalna i niewerbalna Komunikacja jest fundamentalnym elementem społecznego funkcjonowania człowieka, pozwalającym przekazać innym własne myśli, JakKomunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie , Profilaktyka zdrowotna , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plTemat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Zapoznajcie się z informacjami na stronach 138-140. ..

Jak przystąpić do Programu - "W trosce o zdrowie"Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Zapoznajcie się z informacjami na stronach 141-145.. Asertywność 2.. Słuchanie dzielimy na bierne (proste odbieranie bodźców) i aktywne (odbieranie komunikatu połączone z jego rozumieniem).. Ćwiczenia 1. Podaj cztery zasady asertywnego odmawiania.. Negocjacje 5.. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje.Komunikacja interpersonalna - wymiana komunikatów między co najmniej dwiema osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. - inaczej rozmowa lub komunikowanie się.. Menu strony.. EDUKACJA EDB - Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cz.2.. Negocjacje Asertywność Słowo "asertywność" w psychologii oznacza umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i poglądów z zachowaniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi.10.06.2020 Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku (str.138-144): - komunikacja werbalna i niewerbalna,Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów, które rozwinęły w niektórych przypadkach także zdolność posługiwania się metaforą.. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej.. Proszę zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 138Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.. Składa się ona z szeregu aktów mowy.. Zasady aktywnego słuchania:Zasadniczym problemem komunikacji interpersonalnej z pacjentem, poza wspomnianą już kwestią indywidualnej interpretacji odbieranych sygnałów, jest to, że odbywa się ona w żywej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji, zależąc od bardzo wielu, trudnych do wyłowienia w danym momencie czynników, a w tym od cech osobowości pacjentów .Komunikacja interpersonalna jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia od początku życia.. Co pomagało, a co poprzeszkadzało w działaniu?. Przy czym konstruowanie tego komunikatu nazywamy mówieniem a jego odbiór rozumieniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt