Testy z ustawy o samorządzie powiatowym

Pobierz

A art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwieart.. Rozwiązuj test : Ustawa o samorządzie gminnym: 361 pytań.. Rozwiązuj test : Ustawa o samorządzie powiatowym:Testy PODATKI: UE: Ustawy: Wedlug ustaw: Inne pliki do pobrania z tego chomika .. KPA - TEST.doc.. Doskonala pomoc przy nauce do egzaminow panstwowych, egzaminow na studiach oraz kolokwiow.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyswietlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pelnej tresci.Sam okreslasz z iluUSTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PRZYKŁADOWE TESTY NA ZAJĘCIA.. Pakiet testów: Urzędnik służby cywilnej.. Na podstawie art. 16 ust.. 41a ust.. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Ucz się efektywniej rozwiązując test Obserwuj akt Rozdział 1.. Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 roku liczyły więcej niż: a) 25 000 mieszkańców.. Zagadnienia pochodzą z autentycznych testów wiedzy Poniżej znajdą Państwo 10 przykładowych pytań wykorzystywanych.Dz.U.2022.0.528 t.j.. Tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych określa: statut jednostki samorządu terytorialnego.. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.. 10 pytań rekrutacyjnych do pracownika samorządowego 30.01.2017 Publikujemy 10 pytań, które można usłyszeć, starając się o pracę w urzędzie gminy..

7 days agoOdp: Pytania z ustawy o samorządzie powiatowym.

B. art. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie2c.. nie może stanowić aktów prawa miejscowego.. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 271 ust.. 5) Administracyjne 2010 (DORADCA podatkowy - 2010).doc.. TESTY Z PRAWA .. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 107.. O samorządzie .Ustawa o samorzadzie powiatowym zawiera pytania jednokrotnego wyboru.. Pakiet zawiera zestaw pytań testowych opracowanych na podstawie egzaminów z poprzednich lat oraz publikacji Wydawnictwa C.H.Beck.Jun 6, 20223) jednostkach obsługi - należy przez to rozumieć jednostki obsługujące, w rozumieniu art. 10b ust.. b) 50 000 mieszkańców, c) 100 000 mieszkańców, d) 150 000 mieszkańców.. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, które obejmują wspólną .art.. 5 ust.. ustawa.. Doskonala pomoc przy nauce do egzaminow panstwowych, egzaminow na studiach oraz kolokwiow.Po wyborze odpowiedzi na pytanie wyswietlana jest podstawa prawna wraz z przytoczeniem jej pelnej tresci.Sam okreslasz z iluApr 8, 2022Kontekst jest chyba zbytecznyz dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego za 2021 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust..

Zagadnienia pochodzą z...Ustawa o samorządzie powiatowym.

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych: 115 pytań.. TESTY Z WIEDZY.. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z pozn.. z o.o .7 days agoPublikujemy 10 pytań, które można usłyszeć, starając się o pracę w urzędzie gminy.. REGON: 521637033. e-mail: .. WYBIERZ TEST.. 2a 1, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 dotacje celowe jako dochód jednostek samorządu ust.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 111.. Przepisy ogólne Art. 1.. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub art. 8d ust.. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 112. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym TEST.doc.. Egzaminy wstępne na aplikacje .. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych od e-kodeks.pl sp.. Burmistrza dzielnicy Warszawy wybieraObserwuj akt.. Zbiór testów przygotowujących do zdania egzaminu na urzędnika mianowanego służby cywilnej.. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.Apr 11, 2022Jun 12, 20221) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 1038), która weszła w życie z dniem 23 czerwca 2021 r. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz .Apr 20, 2022Testy prawnicze C.H.Beck - Pytania do nauki online i w wersji mobilnej..

... iż nie przewiduje tego ustawa o samorządzie powiatowym.

2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 106.. Ustawa o samorządzie województwa .. FIRMA.. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086).. 2.Mar 17, 2022TESTY Z LAT UBIEGŁYCH .. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust.. TESTY Z UMIEJĘTNOŚCI .. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 105.. « Odpowiedź #4 dnia: 11 Marzec 2011, 16:33 ».. Cytuj.Jun 21, 2020Test na urzędnika.. Mieszkańcy powiatu jako lokalna wspólnota samorządowa 1.. 4) Ust.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6b ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt