Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Pobierz

2a, składa sprawozdanie do marszałka województwa właściwego odpowiednio dla wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach lub wprowadzającego .Jan 31, 2022Ustawa o gospodarce opakowania; art. 70.. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,Jan 31, 2022Nowe brzmienie art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Dotyczy również zwolnienia z opłaty produktowej za 2015 r.: (art. 109 i art. 139 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym(Dz. U. z 2015 r., poz. 1688).8.. 2 pkt 2 - w przypadku organizacji odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 2) art. 73 ust.. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań,4 days agoustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3) zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, 4) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej - w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska …Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U.2020.0.1114 t.j..

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Rozporzadzenia (14) Akty zmienione.z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. 1.- przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny ust.. 2 pkt 3 - w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie W ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) opakowanie - opakowanie w rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i .kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego przepisów art. 40a, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114); kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów o produktach kosmetycznych;1) art. 73 ust.. z dnia 6 sierpnia 2013 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk odpadów opakowaniowych 1.Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. z 2020 r. poz. 1114; z 2021 r. poz. 2151 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1..

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 4.

1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, - toksyczności lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji opakowań,3 days agoW ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1:Kosztem uzyskania przychodów jest również wniesiona opłata recyklingowa, o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi."..

Rodzaj podmiotu.2 days agoUstawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

[Zakres regulacji] 1.. W sprawach dotyczących gospodarki odpadami opakowaniowymi w zakresie.. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań,z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1) 2) (Dz.U.. Ustawa określa: wymagania, jakim powinny odpowiadać.. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, 2) zasady działania organizacji odzysku opakowań, 3)Feb 3, 2022Jun 5, 2020W kolejnym kroku organizacja odzysku opakowań zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści "Organizacja odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi" (Rysunek 5) określający rodzaj podmiotu, jaki składa sprawozdanie.. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1), 2) Tekst pierwotny Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. Art. 46-51 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-07 13:05:01) Dz.U.. Rysunek 5.. Artykuł 3.. Objaśnienie pojęć.. Artykuł 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt