Pracując w parach opiszcie zdjęcia następnie odpowiedzcie na poniższe pytania

Pobierz

opisz w postaci równania poniższą sytuacje.rozwiąż to równanie i uzupełnij zapisy.. i odpowiadajcie na nie.. Question from @Bakusik18 - Liceum/Technikum - Język angielskiMoże wymagać: odniesienia się do indywidualnych doświadczeń.. Question from @Megifarmer - Gimnazjum - Język angielskiPrzydatność 90% Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym odpowiedz na pytania.. Na podstawie ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.. 1 das Geschenk / die Torte / die Kerze / das OstereiNastępnie poleć uczniom, by pracując w parach odpowiedzieli na poniższe pytania.. do treści filmów i spektakli.. − Uczniowie w parach wykonują zadania 1. i 2. z kartypracy.bezbłędnie dopasowuje podane słowa do różnych kategorii .. przeważnie poprawnie dopasowuje odpowiedzi do pytań pracując w parach, uzyskuje i przekazuje informacje dotyczące tematyki filmowej, popełniając .. nie potrafi odpowiedzieć na pytanie do zdjęcia nie umie odgadnąć gatunków podanych filmówjednym na ławkę), samoprzylepne kartki, pytania do "Familiady" (patrz: materiał pomocniczy) PRZEBIEG ZAJĘĆ Krok 1 Praca w parach z lekturą "Karolcia" M. Kruger.. Opiszcie swoje zdjęcia, a następnie zadawajcie sobie na zmianę pytania i odpowiadajcie na nie.. Macie do wyboru trzy mieszkania.. Zdjecia przedstawiajq salon, w którym bedziecie wspólnie spedzaé czas..

Przeczytajcie poniższe przykłady, a następnie odpowiedzcie na pytania.

Jaką funkcję pełni klucz podstawowy?. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) odpowiedz na następujące pytania: 1) Kto i w jakim akcie normatywnym tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice?Przeczytaj wypowiedzi na temat pobytu w hotelach (1-2) i podkreśl wszystkie formy czasowników haben i sein w czasie przeszłym Präteritum.. Ogloszono konkurs na plakat promujqcy zdrowy tryb žycia.. Tego typu zadań aktualnie nie rozwiązujemy.Odpowiedz na te pytania!. techniczna Wykonajcie samolot z dostępnych wam materiałów: Edu.. Ustal poniższe kwestie: Miejsce noclegu Zalety Koszty Wady 4/20/12 12:44:31 PM 1 3 Traumreise Gramatyka: Czas przeszły Perfekt Komunikacja:Opowiadam o etapach wyjazdu wakacyjnego Ohne Reisebüros geht es auch … 1 Beantwortet in Paaren die Frage: Odpowiedzcie w parach na pytanie: • Was machst du vor .Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.. Which animated film is the best Możecie odpowiadać kgo wy lubicie albo przykładowoPracując w parach, odpowiedzcie na poniższe pytania.. Następnie odpowiedzcie wyk.. Popatrz na plakaty 1, 2 i 3.. Powiedz, który rzeczownik nie pasuje do pozostałych.. Podczas wakacyjnego pobytu w Szkocji starasz się opracę w parku rozrywki.. Odpowiedz na pytania.. Podsumowując tę lekcję, prowadzący poleca uczniom, by pracując w parach, opracowali CV Marieme, w którym zawrą najważniejsze fakty z jej dotychczasowego "przebiegu życia" (praca uczniów w parach)..

Następnie odpowiedzcie na dwa pytania.

Pracujcie w parach.. Praca w parach.. Formy i metody pracy: praca z podręcznikiem, praca w parach, praca z tablicą multimedialną.. 5.Pracujcie w parach.. Faza realizacyjna.. Odpowiedzcie na pytania zamieszczone obok tekstu w podręczniku.. Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3, w kartach pracy str. 12-13 Edu.. Przyjrzyjcie się czasownikom w czasie przeszłym passato prossimo.Rozmawiacie na temat noclegów.. Następnie odpowiedzcie na dwa pytania.. Uzupełnijcie zdania.. Do czego służy baza danych?. Poniższe dwa zdania pochodzą z dialogu między Chiarą a jej mamą.. Czym jest kartotekowa baza danych?. Temat: Utrwalam nazwy miesięcy.. Uczeń A.. Jaką bazę danych można nazwać relacyjną?. W świecie filmowych refleksji i aksjologii.. Podaj przykład.. Wybierz pokój, który najbardziej ci odpowiada, i uzasadnij swój wybór.• pracując w parach, poprawnie proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie (opisywanie zdjęć) 4 • zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia • rozumie większość wypowiedzi ze słuchu: zazwyczaj poprawnie znajduje w tekście określone informacje • przeważnie poprawnie uzupełnia tekst brakującymi wyrażeniami3 I 1 Fachleute auf der Baustelle 1 Ordne den Fotos die Sätze zu.. Po zakończeniu pracy, uczniowie podzielą się swoimi odkryciami i spostrzeżeniami z resztą klasy.. Opiszcie swoje zdjęcia, a następnie zadawajcie sobie na .Pracujcie w parach..

Popatrzcie na zdjęcia i wykonajcie poniższe zadanie.

Dopasuj zdania do zdjęć.. Otwórzcie podręcznik na str. 52-53 i przeanalizujcie zadania.. Popatrz na zdjecia 1, 2 i 3. pracy w grupie.. Praca w parach.. Zadawajcie sobie w parach pytania i odpowiadajcie na nie.. Poniżej podane są cztery .Następnie poleć uczniom, by pracując w parach odpowiedzieli na poniższe pytania.. Wybierz plakat, który twoim zdaniem jest najlepszy, i uzasadnij swój wybór.wykonywać zadania określone w harmonogramie, pracując w małych zespołach, parach lub .. Odpowiedzcie sobie w parach na poniższe pytania, po czym przedstawcie rezultaty rozmowy na forum: .. Bierzesz udział w ankiecie na temat tego, jak najskuteczniej informować dzieci o znaczeniu przyrody oraz konieczności jej ochrony.3.. Znajdź i zaznacz kolorem w wierszach poziomych nazwyNauczyciel przedstawia cele zajęć, a następnie zapisujena tablicy pytanie kluczowe.. Wygrałeś natychmiastową nagrodę!. Podaj kilka przykładów zastosowań.. 2012-02-26 11:23:15; Opisz ilustrację a następnie odpowiedz na 3 .W parach opiszcie zdjecie i odpowiedzcie na pytania.. Popatrzcie na ilustracje i wykonajcie zadanie.. Następnie uzupełnij tabelę pasującymi formami.. Według dzisiejszego losowania, to Ty jesteś zwycięzcą!. Ostatecznego wyboru naležy dokonaé spoéród ponižszych prac..

A oto Twoja ...W parach wykonajcie zadanie maturalne i odpowiedzcie na pytania.

Rozmawiasz z pracownikiem.. W ten sposób oznaczamy również zadania: do całości lektur.. dotyczące wykonania piosenek.. W każdą środę wybieramy losowo jednego użytkownika portalu, który zostaje naszym szczęśliwym zwycięzcą.. Uczeń A Podczas rocznego pobytu w Londynie zamierzasz zapisać się na kurs języka angielskiego.. Przykład 1 GRATULACJE!. firmy rekrutacyjnej.. Pracujcie w parach.. Zamierzasz wynajQé mieszkanie wspólnie z kolegq/koIežankQ.. Uzupełnij blog Chiary podanymi słowami.. Wykorzystajcie słowa wyróżnione w tekście komiksu niebieskim kolorem.. Wpisz właściwą cyfrę.. Lekcja wychowawcza "Czytanie" tekstu filmowego jako tekstu "wychowawczego".. Jesteś w siedzibie jednejW parach wykonajcie zadanie maturalne i odpowiedzcie na pytania.. Przykładowe opisy zdjęć: Odpowiedź na zadanie z Oxford Repetytorium ÓsmoklasistyPracując w parach odpowiedzcie na pytania : 1.. Jesteé w jury oceniajqcym projekty.. Po zakończeniu pracy uczniowie podzielą się swoimi odkryciami i spostrzeżeniami z resztą klasy.. 2010-05-29 20:49:49; Opisz ilustracje i odpowiedz na 3 pytania,jezyk niemiecki 2014-01-26 19:54:50; Odpowiedz a pytania: 2013-03-11 21:35:57; Jak to rozwiązać?. Wymień rodzaje pracy przymusowej, jakie wykonywali polscy zesłańcy w Związku Sowieckim.Pracując w parach na dysku odpowiedzcie na pytania: 1.. Następnie powinien zostać on spisany na kartce (lub elektronicznie)telefonu komórkowego.. Opiszcie swoje zdjęcia, aępnie zadawajcie sobie na zmianę pytania nast.. na dwa pytania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt