Przyporządkuj wymienionym pojęciom ich definicje globalizacja

Pobierz

Question from @Pikachu23 - Liceum/Technikum - FizykaSep 26, 2020Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.. 3)drgania niegasnące.. Ideologia zakładająca, że najwyższą wartością jest człowiek, jego rozwój i szeroko pojęta wolność, której granicą jest moralność.. Ultimatum B. Jeden z rządów Rosji w okresie Dwuwładzy po rewolucji lutowej 4.1)Przyporządkuj pojęciom podane definicje: a) antyklina b) batolit c) górotwór d) płaszczowina A) ogromna intruzja magmowa o nieustalonej powierzchni dolnej B) obszar, na którym warstwy skalne uginają się w charakterystyczny kształt siodła C) struktura fałdowa zbudowana z wielu fałdów oderwanych od podłoża, przewróconych i przesuniętych na znaczne odległości D) zespół .Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje: 1.Tlen A.Odwrotność redukcji 2.Tlenek metalu B.Gwałtowne utlenianie 3.Tlenek niemetalu C.Można otrzymać z fosforu lub siarki 4.Utlenianie D.Składnik każdego tlenku 5.Redukcja E.Można otrzymać z wapnia lub sodu 6.Spalanie F.Odwrotność utleniania3 Przyporządkuj podanym pojęciom właściwe opisy.. 1.Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi definicje oznaczone literami: Pojęcia: 1.Polimeryzacja 2.Węglowodory nienasycone 3.Destylacja 4.Kraking 5.Addycja 6.Alkany 7.Polietylen Definicje: A.produkt polimeryzacji etylenu B.proces termicznego rozkładu węglowodorów polegający na pękaniu długich łańcuchów węglowych C.węglowodory nasycone D.węglowodory, których cząsteczki .Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje : POJĘCIA 1.Rozdzielanie na składniki metodami fizycznymi 2.Mieszanina 3.Pierwiastek chemiczny 4.Rozkład chemiczny na składniki 5.Związek chemiczny INFORMACJE A.Nie ulega rozkładowi B.Składniki nie zachowują indywidualnych właściwości C.Otrzymywanie wodoru i tlenu z wody D.Otrzymywanie azotu i tlenu z powietrza E.Skład można zmieniać[SIÓDMA KLASA] Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom właściwe ich wyjaśnienie..

Przyporządkuj wymienionym czynnikom narodotwórczym ich właściwe opisy.

Jon B. wiązanie między atomami utworzone przez wspólne pary elektronowe.. Zadanie w załączniku.. Zakres podstawowy.. Działania zbrojne polegające na zatapianiu przez niemieckie 2.. 2.pozbawienie pokonanego państwa terytoriów kolonialnych o strategicznym znaczeniu.Przyporządkuj pojęciom odpowiednie definicje.. (./3 pkt) 1. plebiscyt A. zrzeszenie osób, których celem jest realizacja określonych .. 6 Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli litery przyporządkowane wymienionym niżej (./1 pkt) skutkom I wojny światowej.. Rząd Tymczasowy A.. Wielka Koalicja.. 2)drgania gasnące.. 1-plebs 2-dziesięcina 3-wolnizna 4-pospólstwo A-Najuboższa .. Wiązanie jonowe C. atom lub grupa atomów obdarzona ładunkiem elektrycznym 4.Przyporządkuj pojęciom oznaczonym liczbami odpowiednie definicje oznaczone literami.. 6)okres drgań.. W tym celu wpisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca.. A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1.. POWODZENIA!. 8)częstotliwość własna.. A - świadomość narodowa B - pochodzenie etniczne C - symbole narodowe D - kultura..

Pytanie brzmi: 1)Przyporządkuj pojęciom właściwe definicje .

P ojęcie D e f i n i c j a 1.. A. konserwatyzm, B. liberalizm, C. socjalizm, D. komunizm 1. intifada - arabskie określenie buntu, powstania.. Odpowiedź na zadanie z Poznać przeszłość Wiek XX.. 1-plebs 2-dziesięcina 3-wolnizna 4-pospólstwo A-Najuboższa i pozbawiona praw grupa mieszkańców miasta.B-Podatek uiszczony na rzecz Kościoła … 1)Przyporządkuj pojęciom właściwe definicje .. Question from @Smarcelina747 - Szkoła podstawowa - Historia.. Karty pracy ucznia.. Demokracja 2.. Globalizacja - rozprzestrzenianie się zjawisk z dziedziny gospodarki, kultury, polityki, ekonomii i życia społecznego niezależnie od położenia geograficznego oraz stopnia rozwoju danego państwa Amerykanizacja -globalizacja - rozprzestrzenianie się zjawisk z dziedziny gospodarki, kultury, polityki, ekonomii i życiaZadanie ToPekxD przyporządkuj wymienionym pojęciom ich definicje.. a) intifada b) kibuc c) fundamentalista d) szyita i mam te słowa połączyć z : 1*--> wyznawca odłamu islamu nieuznającego Sunny 2*--> arabskie określenie buntu,powstania 3*--> os. rygorystycznie przestrzegająca zasad religii 4*--> rolnicza spółdzielnia produkcyjna w Izraelu Odpowiedz 1) intifada - strajk, bunt uliczny przeciw władzy izraelskiej2) Jom Kippur - Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 8Przyporządkuj pojęciom ich definicje..

Ćwiczenie 4 Przyporządkuj pojęciom 1 - 3 ich definicje wybrane spośród A - C.

4)wahadło matematyczne.. a)czas jednego pełnego drgnienia.. 7)częstotliwość drgań.. 2.uporczywe wpajanie społeczeństwu określonych poglądów i przekonań często za pomocą propagandy.. Równanie reakcji chemicznej A. liczba wiązań, które może wytworzyć atom danego pierwiastka, łącząc się z innymi atomami.. b)największe wychylenie ciała z położenia równowagiNasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. 1) drgania.. Po gimnazjumich osiągnięciu przestać działać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt