Podstawa słowotwórcza i formant genially

Pobierz

Przeczytaj lekcję z Epodręcznika i zrób ćwiczenia.. Temat słowotwórczy - ta część wyrazu podstawowego, która weszła do wyrazu pochodnego.część wyrazu łącząca dwie podstawy słowotwórcze najmniejsza podstawa słowotwórcza Słowotwórstwo to: dział gramatyki zajmujący się znaczeniem i odmianą wyrazów dział gramatyki zajmujący się budową wyrazów i sposobami ich powstawania inaczej historia języka polskiego Określ wyrazy z ramki wpisując je do odpowiedniej grupy w tabeliPodstawa słowotwórcza - wspólna część wyrazu podstawowego i pochodnego, np. truskawka - truskawkowy, śmiech - śmieszny, dziewczyna - dziewczynka, koza - kózka .. formanty łączące dwie podstawy słowotwórcze, np. nosić listy - listonosz, wozić wodę - woziwoda, pucować buty - pucybutW swoich komentarzach prosicie często o to bym omówiła podstawowe pojęcia wymagane w szkole podstawowej.. Określając formę wyrazów, podawaliśmy ich przypadek, liczbę, rodzaj, osobę, czas.. such -utki (formant) - całkowicie suchy suszarni -any (formant) - mający związek z suszarniąJęzyk polski (grudzień 2020 r.) Temat 31.. Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. Poznam podstawowe pojęcia związane ze słowotwórstwem.. - słowotwórcza część wyrazu, dodana do jego rdzenia (podstawy słowotwórczej).. Budowa słowotwórcza wyrazu: podział wyrazu na podstawę słowotwórczą i formanty..

Budowa słowotwórcza wyrazu.

Komunikacja .. DLA UTRWALENIA WIADOMOŚCIMay 8, 2021Dec 8, 2020Formant - cząstka, którą dodajemy do podstawy słowotwórczej, aby utworzyć nowy wyraz.. DLA UTRWALENIA WIADOMOŚCI Słowotwórstwo jest jak budowanie z klocków!. Obejrzyj kilkuminutowy filmik, który utrwali wiadomości dotyczące wyrazów podstawowych i pochodnych.. II.1.2) rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej, w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant .Formanty (zrostki /afiksy) to cząstki, które dodajemy do podstawy słowotwórczej, żeby stworzyć nowy wyraz.. Na końcu - pozostaje nam tylko znalezienie formantów (to już łatwizna!).. Przeanalizuj poniższe przykłady.. Słowotwórstwo E.Wierzbicka-Kasprzak.. Rozróżniamy następujące formanty: przedrostki (przepisać).. formant zerowy (czołg-Ø ).. Nauczę się oddzielać temat słowotwórczy od formantu.. Rozpoznam wyraz podstawowy i wyraz pochodny; zrozumiem pojęcie podstawy słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskażę temat słowotwórczy i formant; określę rodzaj formantu i jego funkcje.Przyrostek (sufiks) znajduje się za podstawą słowotwórczą głów-ka, pis-arz Wrostek (interfiks) znajduje się pomiędzy dwiema podstawami słowotwórczymi księg-o-zbiór Formant zerowy brak formantu lub wręcz jego urwanie zlew-ø (zlewać), czołg-ø (czołgać) Formanty nadają wyrazom określone znaczenie..

Analiza słowotwórcza wyrazów.

Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko, domisko ).podstawa słowotwórcza formant po + dom +ka = podomka Wyraz pochodny ma dwa składniki: część przejętą od wyrazu podstawowego, czyli podstawę słowotwórczą, oraz część nową, która formuje nowy wyraz i nadaje mu nowe znaczenie, czyli formant .. Spróbujmy teraz odtworzyć historię powstania rzeczownika napisaniePoznam i zrozumiem pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, formant.. Pobierz Unionpedia na urządzeniu z systemem Android .. Temat słowotwórczy - ta część wyrazu podstawowego, która weszła do wyrazu pochodnego.Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. wrostki (jasnozielony).. przyrostki (kotek, biegacz).. przyrostki (kot ek, bieg acz).. Apr 26, 2021Wyraz podstawowy - wyraz niepodzielny słowotwórczo, od którego pochodzą inne wyrazy - Zajrzyj tutaj ;) Na początku musimy przypomnieć sobie kilka podstawowych terminów.. zlew- nie ma ani podstawy słowotwórczej ani formantu Myślę , że będzie dobrze ;))Podstawa słowotwórcza, baza słowotwórcza [1] - wyraz podstawowy, którego temat staje się podstawą dla utworzenia nowego wyrazu (derywatu, czyli wyrazu pochodnego) [2] [3].Przykładowo: kłamać (wyraz podstawowy) ⇒ kłamca (wyraz pochodny) [4], wydrukować (wyraz podstawowy) ⇒ dodrukować (wyraz pochodny) [1].Formant słowotwórczy dodany do podstawy modyfikuje znaczenie podstawy .podstawa słowotwórcza..

zjadać : jadać-podstawa słowotwórcza z-formant przedrostkowy.

W tych rozdziałach naszego podręcznika dowiecie się, w jaki sposób jedne wyrazy powstają od drugich .1.06.20 Temat: Rodzaje formantów.. wrostki (jasn o zielony).. Tutaj jeden z pierwszych odcinków, omawiam w nim pod.PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA - część wspólna dla wyrazu podstawowego i pochodnego (dom, pisać) PRZEDROSTEK - formant, występujący przed podstawą słowotwórczą( na-pisać) PRZYROSTEK - formant, występujący po podstawie słowotwórczej (pis-arz) WROSTEK - formant, między dwiema podstawami słowotwórczymi (język-o-znawca)kremówka: krem-podstawa słowotwórcza -ówka-formant przyrostkowy.. Kategorie Almanach Tagi analiza, analiza językowa, budowa, budowa słowotwórcza, .Formant, zrostek, afiks (od łac. affixum, element przyczepiony) - słowotwórcza część wyrazu, dodana do jego rdzenia (podstawy słowotwórczej).. Typ materiału: Scenariusz zajęćBudowa słowotwórcza wyrazu.. Do tej pory zajmowaliśmy się odmianą wyrazów - budową fleksyjną wyrazów.. Słowotwórstwo .. (podstawy słowotwórczej) .. dom -oznacza: budynek, w którym się mieszka Formant -część, którą wyraz pochodny różni się od wyrazu podstawowego, nadaje nowe znaczenie: Formant "-ek" wprowadza znaczenie: mały, .Formant - cząstka, którą dodajemy do podstawy słowotwórczej, aby utworzyć nowy wyraz.. (podstawa słowotwórcza) wyraz podstawowy Zapoznaj się z definicjami dostępnymi na slajdzie, a następnie przepisz je do zeszytu przedmiotowego..

Scenariusz lekcji "Podstawa słowotwórcza i formant".

Dzielimy je w zależności od miejsca, w którym się pojawią: formant przedrostkowy - przed rdzeniem (przedrostek / prefiks) np. jechać -- nadjechać formant przyrostkowy - po rdzeniu (przyrostek / sufiks) np. cukier - cukierniaAug 2, 2021Temat 23.. Dowiem się, w jaki sposób dokonać analizy słowotwórczej wyrazu pochodnego.. A sypać do+sypać Formanty znajdują się śliczny prze+śliczny mądrzejszy naj+mądrzejszy B) ogród ogród+ek suszyć susz+arka kwiat kwiet+nik C) liść, padać list+o+pad łamać, główka łam+i+główka .- tworzą je formanty: -ak, -acz, -aczka, -nik, -anik, -arka, -ałka, np. pisać - pis -ak "to, czym się pisze" rozpylać - rozpyl -acz "to, czym się rozpyla" kopać - kop -aczka "to, czym się kopie" palić - pal -nik "to, czym/na czym się pali" rozpuszczać - rozpuszcz -alnik "to, czym/w czym się rozpuszcza" Nazwy miejsc,Kolejny etap, to wyodrębnienie podstawy słowotwórczej (jednej lub kilku, w zależności od tego, ile mamy wyrazów podstawowych dla danej formacji), czyli części wspólnej dla wyrazu podstawowego i pochodnego.. np. dom, chleb, latać wyraz pochodny - wyraz, który pochodzi od wyrazu podstawowego, można w nim wyróżnić podstawę słowotwórczą i formant - Zapamiętaj!. ostrosłup: słup-podstawa słowotwórcza ostro-formant przedrostkowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt