Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

Pobierz

Wybierz jedną odpowiedź .. SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO: Magdalena Skoczek Katarzyna Wawrzak Agnieszka Wójcik - Gdula Michał Wolak PLAN PRACY ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia MinistraW czerwcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez MEN: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.. W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.. Cel ewaluacji (ogólny): Pozyskanie informacji na temat kształtowania postaw i przestrzegania norm społecznych przez uczniów, które są gwarantem bezpieczeństwa w szkole oraz zebranie propozycji doKształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Ewaluacja przeprowadzona została w maju i czerwcu 2021r.. Wydaje się, że niektórzy uczniowie wręcz prześcigają się w ich "zdobywaniu".. Ankieta jest prowadzona w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły i dotyczy wymagania "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne".. Przykładowe kryteria sukcesu wymagania "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne": Przedszkole zapewnia pełne bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci..

2.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Baza przedszkola jest bezpieczna.norm społecznych oraz przebiegu procesu kształtowania postaw.. Metody badawcze to ankiety .Ewaluacji poddawane jest wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Pozyskanie informacji na temat sposobów kształtowania właściwych postaw wśród uczniów i respektowania ustalonych zasad postępowania i zachowania w szkole przezProjekt ewaluacji - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Uwzględniając wymaganie będące problem badawczym: "Kształtowane są postawy iKształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb - modyfikuje.. Uczniowie nasi podczas konfrontacji z osobami z poza szkoły prezentują właściwą postawę.. Przedmiot ewaluacji: 1.. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.. W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.. Dziękujemy.. Szkoła podstawowa Raport z ewaluacji wewnętrznej.. Rodzice bardzo dobrze oceniają bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.Ankieta - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne..

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne cz. 2.

Charakterystyka wymagania: Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne - w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań - które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.. Przedmiot ewaluacji: Procesy edukacyjne i dydaktyczne są zorganizowane w sposób służący kształtowaniu postawKształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb - modyfikuje.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne 1.. Najwięcej jest uwag dotyczących zachowania uczniów na lekcji.. Wskazanie sposobu kształtowania postaw prospołecznych oraz efektywności podejmowania działań w tym zakresie .Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji Rodzice są partnerami przedszkola Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci Wychowanie do wartości Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedszkoluRaport z ewaluacji.. Czy przestrzegasz norm zachowania .Wymaganie 4: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. RumiaKSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji dotyczących znajomości przestrzegania norm społecznych oraz zasad bezpieczeństwa wśród dzieci..

W przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.. Bezpieczeństwo w Internecie.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne - raport Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji - raport Rodzice są partnerami przedszkola - raport Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci - raportWymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Zespół ewaluacyjny w składzie: Renata Walens, Beata Kulczak, Olga Klub, Paulina Sieradzka Cele ewaluacji: 1.. Pozyskanie niezbędnych informacji o organizacji bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.. Ocenia się ich skuteczność oraz w razie potrzeb, modyfikuje.. Czy znasz swoje prawa i obowiązki - jako ucznia Studium * Tak.. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola dbają o relacje oparte na szacunku i zaufaniu w stosunku do dzieci, rodziców i siebie nawzajem.. Agata Warowna.. Raport z ewaluacji wewnętrznej.. Przycisk systemu czytania treści Przycisk do pobierania treść artykułu jako PDF przycisk do Drukowania treści artykułu Kliknij w podany link i wypełnij ankietę.W szkole kształtowane są postawy u uczniów oraz respektowane są normy społeczne..

...WYMAGANIE II.4 - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Informacje wstępne Badania ewaluacyjne przeprowadzono w październiku i listopadzie 2019 roku.. Respondentami byli uczniowie, rodzice oraz wychowawcy klas 4-8.. Wiele działań w przedszkolu jest analizowanych, ocenianych i modyfikowanych wspólnie z rodzicami.. Podsumowanie ewaluacji.. Startszkolnym w kontekście przestrzegania, znajomości norm społecznych oraz przebiegu procesu kształtowania postaw.. Zatem raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczy działań szkoły w zakresie wymagania "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne".. Zapraszam do wypełnienia cz.2.. Cel ewaluacji: Ustalenie czy w szkole prowadzone są działania mające na celu propagowanie oraz egzekwowanie pożądanych norm społecznych wśród uczniów/dzieci.. Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej ustalił harmonogram działań zawierającyodpowiedzi spośród następujących: postawa poszanowania godności, postawa poszanowania życia i zdrowia swojego i innych/ bezpieczeństwo swoje i innych, postawa tolerancji, postawa współodczuwania i troski o innych, postawa uczciwości, postawa patriotyzmu, postawa ogólnej kultury osobistej, postawa poszanowania mienia cudzego i własnego, postawa …Ankieta dla obserwatora zajęć- Kształtowane są postawy i normy społeczne - .. Prosimy o szczere odpowiedzi.. Przedmiot ewaluacji:"Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej: Elżbieta Waligóra Grażyna Jaskułecka Dariusz Nikodem Angelika Jałocha - Polityło Data sporządzenia raportu: 22 czerwca 2020 r. Zespół Szkół w Targowej Górce Rok szkolny 2019/2020Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.. Bezpieczeństwo w Internecie.. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: .. Rodzice potrafili jednak wskazać jakie postawy są w szkole kształtowane, wskazując na zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny, ale też uczciwość, szacunek, tolerancja .Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne cz. 2 .. formularze i zaawansowane badania online.. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim: W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.Jest ona anonimowa, a odpowiedzi, które Państwo udzielą, pozwolą nam uzyskać informacje na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole.. Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczy działań szkoły w zakresie wymagania: "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt