Siatka kartograficzna ziemia

Pobierz

Problemem jest tu fakt, że nie sposób wiernie odwzorować powierzchni kuli na powierzchni płaskiej.Tworzą ją następujące linie siatki kartograficznej: na północy i południu linie, obrazujące bieguny, a na wschodzie i zachodzie południk 170° długości geograficznej zachodniej.. Pamiętaj, że powierzchni kuli (globusa) nie można rozciąć i przedstawić na płaszczyźnie (mapie) bez zniekształcenia jej.. Wyjaśnia uczniom, czym jest równoleżnik i południk.. Ma ona kilka podstawowych cech: równoleżniki są okręgami zmniejszającymi się w kierunku biegunów, największym równoleżnikiem jest równik;Ziemia ma powierzchnię przekraczającą 510 mln km Indeks górny 2 2. c) przy zastosowaniu graficznych znaków umownych.siatka kartograficzna → układ południków i równoleżników, który umożliwia wyznaczanie współrzędnych geograficznych dowolnych obiektów, skala → informacja o stopniu pomniejszenia obrazu powierzchni Ziemi przedstawionego na mapie.. Europa - rzeźba terenu 8.. Natomiast opracowując mapy w małych skalach (np. 1:80 000 000, 1:3 000 000), kartografowie przyjmują założenie, że Ziemia jest kulą.Siatka geograficzna Uznanie kulistego kształtu Ziemi umożliwiło opracowanie siatki geograficznej, czyli umownego układu południków i równoleżników na kuli ziemskiej.. ELEMENTY MAPY GEOGRAFICZNEJdzielimy na: osnowę matematyczną - przyjęteodwzorowanie kartograficzne izwiązanaz nim siatka kartograficzna, skala orazsieć punktówosnowy geodezyjnej (przeniesione na mapępunkty na ziemimająceprecyzyjnieokreślone położenieiwysokość);Rodzaje siatek - odwzorowania kartograficzne » Siatki klasyczne (normalne): rzut siatki geograficznej na płaszczyznę prostopadłą do osi Ziemi (Rys. 1 - siatka azymutalna, płaszczyznowa), pobocznicę walca, którego oś jest osią wspólną z osią Ziemi (Rys. 2 - siatka walcowa) lub pobocznicę stożka o osi wspólnej z osią Ziemi (Rys. 3 - siatka stożkowa).Siatka kartograficzna to obraz siatki geograficznej na płaszczyźnie sporządzony na płaszczyźnie w wyniku rzutowania lub dokonania określonych założeń matematycznych..

Siatka kartograficzna.

b)Teoria heliocentryczna - (helios - słońce) opracował .. Linie te, po narysowaniu, przecinają się zawsze pod kątem prostym i tworzą tzw. siatkę geograficzną.. Rysunek poniżej pokazuje taką właśnie powierzchnię globusa rozciętą wzdłuż południków i rozwiniętą wzdłuż równika.. Bieguny na kuli ziemskiej są punktami, jednak w zastosowanym odwzorowaniu mają postać linii.. Europa - podział polityczny 11-12.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.. Odpowiedzi i punktacja do wersji D .. atlasy, mapa fizyczna świata, pogadanka, praca w grupach,Projekt "Uczymy się razem" ma na celu wspomożenie uczniów w nauce historii, biologii i geografii.. Siatka kartograficznaSiatka kartograficznajest to układ równoleżników i południków przedstawiony na mapie Siatka taka powstaje w wyniku określonego rzutowania, czyli odwzorowania siatki geograficznej na płaszczyźnie.. Najnowsze wyniki z 100 Dalej9 kontakty: Biegun geograficzny, Globus, Południk, Południk zerowy, Równik, Równoleżnik, Siatka kartograficzna, Współrzędne geograficzne, Ziemia.. Podaje definicję równika, nie wskazując jednak tych obiektów na mapie.. Europa - miasta 9-10.. Przedstawienie tak ogromnego obszaru na płaszczyźnie wydaje się niemożliwe..

Ziemia - siatka kartograficzna 3.

Pobierz.. Biegun geograficzny.. Powierzchnia rzutowania to płaszczyzna pobocznica walca lub stożka ułożone normalnie, poprzecznie lub ukośnie, względem kuli siecznie, stycznie lub bez punktu wspólnego.Temat: Kształt i wymiary Ziemi.. układ wybranych południków i równoleżników na płaszczyźnie (mapie).. Siatka kartograficzna to .. answer choicesZdjęcia Świat (globus, Ziemia, Azja, Chiny, Tybet, siatka kartograficzna).. b) z zachowaniem zasad odwzorowania.. Orientację na nim ułatwiają umowne linie, dzięki którym można dokładnie zlokalizować każdy punkt na kuli ziemskiej.. Edytaa 15.10.2011 (16:46) a)Siatka geograficzna to układ wybranych południków i równoleżników pomyślany na Ziemi lub wykreślony na jej modelu - globusie, natomiast kartograficzna jest obrazem siatki geograficznej przedstawionym na mapie z zachowaniem zasad odwzorowania.. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśniliśmy przy okazji planszy "Świat - siatka kartograficzna".. Skala mapy wyraża stosunek odległości na mapie do odległości w terenie.Siatka geograficzna to .. answer choices to wykreślony na modelu Ziemi - globusie - układ południków i równoleżników, które przecinają się pod kątem prostym współcześnie dla określania kształtu Ziemi używa się pojęcia geoida to układ równoleżników i południków na mapie Question 3 45 seconds Q..

Generalizacja kartograficzna 2.

Ocenianie Sprawdziany.. Filmy są powtórzeniem wiadomości z danego tematu, zgonie z .Siatka kartograficzna Podczas sporządzania map topograficznych w bardzo dużych skalach (np. 1 : 10 000) za podstawę do obliczeń przyjmuje się elipsoidę obrotową .. Co to jest skala mapy?. Odwzorowanie powstaje poprzez rzut ze sfery na płaszczyznę, powierzchnię walca lub stożka Odwzorowania przez to, że są różne.Siatki kartograficzne - powstawanie, zastosowanie, rodzaje.. Kształt i ruchy Ziemi.. Europa - mapa podstawowa 6.. Czy wiesz, że?Praktycznie jest to przeniesienie siatki geograficznej, która jest podstawą określania położenia punktów na Ziemi.. Siatkę taką sporządza się w wyniku rzutowania lub dokonania określonych założeń matematycznych.Bieguny na kuli ziemskiej są punktami, jednak w zastosowanym odwzorowaniu mają postać linii.. Również przy okazji omawiania tej planszy, opisaliśmy, dlaczego południk 170° jest prawą i lewą ramką mapy.Najlepsza jakość Siatka Kartograficzna - Wyniki wyszukiwania dla zdjęć i ilustracji Wyświetl filmy dla siatka kartograficzna Przeglądaj dostępne zdjęcia i obrazy (26 225) dla słowa kluczowego siatka kartograficzna lub rozpocznij nowe wyszukiwanie, aby znaleźć więcej zbiorów zdjęć i obrazów.. Sprawdzian 5. obraz powierzchni Ziemi, lub jego części przedstawiony na płaszczyźnie, w zmniejszeniu (skali), w odwzorowaniu kartograficznym, za pomocą graficznych znaków umownych..

Siatka geograficzna i kartograficzna.

a siatka kartograficzna jest jej .Siatki kartograficzne Odwzorowania kartograficzne są różnego rodzaju.. Kartografia - nauka o mapach, metodach ich sporządzania, wykorzystywania.. Biegun geograficzny - jeden z dwóch punktów na powierzchni obracającego się ciała niebieskiego, przez które przechodzi oś obrotu danego ciała.Kształt Ziemi.. W dodatku Ziemia ma kształt zbliżony do kuli, a bez zastosowania specjalnych metod nie da się przenieść obrazu z powierzchni kuli na płaszczyznę.. Siatka kartograficzna - siatka odniesień będąca graficzną prezentacją współrzędnych geodezyjnych na opracowaniach kartograficznych, przy czym: współrzędne geodezyjne narożników arkuszy map i linie siatki kartograficznej opisuje się w pełnych stopniach, minutach lub sekundach; dopuszcza się podawanie tylko punktów przecięcia siatki;Ziemia - siatka kartograficzna 1.. Ziemia - lądy i oceany 4.. Mapa - obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie.. Europa - wody 7.. Unia Europejska i jej rozwój 13-14.Siatka geograficzna Najpowszechniej stosowanym modelem Ziemi jest globus (w kształcie kuli).. Siatkę kartograficzną tworzy się z obrazu siatki geograficznej przedstawionej na mapie z zachowaniem reguł odwzorowania.Siatka kartograficzna jest to układ południków i równoleżników na mapie Rodzaje siatek kartograficznych: - siatka płaszczyznowa siatka ta powstaje poprzez rzutowanie południków i równoleżników na płaszczyznę.Siatka geograficzna - jest to układ południków i równoleżników na powierzchni Ziemi lub globusie Siatka kartograficzna - jest to układ południków i równoleżników na mapie Równik - 7 Oś ziemska -8 Południk 0o-9 Południk 1800-10 Siatka geograficzna i kartograficzna, równoleżniki i południki Własności równoleżników:Siatka kartograficzna jest tym samym układem południków i równoleżników na płaszczyźnie.. a) w zmniejszeniu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt