Przeczytaj tekst z ćw 9 wpisz t

Pobierz

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Zad.2 Jeszcze r az przeczytaj tekst i wykonaj ćw.. Przeczytaj czytankę ponownie i napisz w zeszycie czy zdania z ćw.. Podkreśl kolejno litery b, d, p w wyrazach z ćwicz.. Przeczytaj tekst z ćw.1 str.68 w podręczniku i uporządkuj wydarzenia w odpowiedniej kolejności.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Prztłumacz je w słownikuPrzeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. 1.Posłuchaj i przeczytaj dialog ćw.1 s. 100, uzupełnij zdania i zapisz je w zeszycie.. Była na wycieczce w Krakowie, zwiedziła Smocza Jamę.. Ćw 4Wybierz najlepszy tytuł do tego tekstu z podanych 3 możliwości (ćw.. Odpowiedz ustnie na te pytania.. Język polski T: Dobroczynne i zgubne skutki wynalazków.. 10 są prawdziwe czy fałszywe.. Ćw 1 str 76 Popatrz na obrazek, na jego podstawie uzupełnij zdania do zeszytu wpisując: in front of, behind, next to, opposite 2.. Przeczytaj tekst ze strony 83 (podręcznik) Famous films and film makers.. Wtem do Polski posłan goniec, Iż król wygrał, a mistrz stracił I gardłem tego przypłacił.. 15.05.2020-przetłumacz na j. polski-zapisz w zeszycie słowa, których nie rozumiesz i przetłumacz na j. polski-wykonaj zadanie 6 ze strony 92 pisemnie w zeszycie zapisując cały tekst .Praca domowa: Ćw..

Przeczytaj tekst na str.92 w podreczniku.

Zapisz Glossary do zeszytu Przeczytaj tekst z ćw.11.. Włącz nagranie 2.46 i przeczytaj tekst w ćw.1.. Zadanie 10 - Przeczytaj opisy i uzupełnij je wyrazami z ramki, są to opisy pozostałych dwóch postaci z ćwiczenia 9.. Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 2/86 pełnymi zdaniami.. PRZEŚLIJ DO MNIE DO OCENY.. Wypisz z tekstu dyktanda po 3 rzeczowniki i 3 czasowniki.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Pielęgnowała róże w ogródku i obserwowała, jak dojrzewa zboże.. Zrób zadania z zeszytu ćwiczeń ze str. 74.Podręcznik ćw.. Podręcznik ćw.. Odpowiedz na pytania z ćw.. A w ćwiczeniach ćw.2 str.91.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Co możesz kupić w sklepach opisanych w tekście?. Przeczytaj tekst z ćw 9 Wpisz T (true) obok zdań prawdziwych i F (False) obok zdań fałszywych ( Zadanie 10 str… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przyszła pora na wykonanie zadania 4.. 3. ćw.3/83 Wyobraź sobie, że masz przyznać nagrodę za (do wyboru): najlepszy .10 Family 1 Podpisz zdjęcie rodziny Bena, używając wyrazów z ramki.. Teraz przejdźmy do zadania 3. sister (x 2) unclecousin granddad granny aunt 3 Przeczytaj list Amy i napisz, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe..

1.Przeczytaj tekst z podręcznika str. 301.

Włącz nagranie 2.47.. Jeden temat jest podany dodatkowo.. 15.06 - 19.06.2020 r. Temat: Lydia's blog - praca z tekstem.. Przeczytaj wyrazy, podkreślając sylaby.. 9/305- pracę wtedy odesłać 3.. W czasie wakacji Pola była u babci w górach.. 8.55 - 9.40 Technika piłki nożnej: J. angielski gr 1 Kryńska J. Lekcja online Temat: Czas Present Continuous: zdania twierdzące.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Przeczytaj tekst na stronie 104 w podręczniki, a następnie dopasuj nagłówki z ćw.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Z ćwiczenia nr 3 wypisz czasowniki.. oo 2 Uzupełnij zdania o rodzinie z ćwiczenia 1.. Rozwiń zdania, pamiętając o wielkiej literze na początku i kropce na końcu zdania.. 2.Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie3/305 3.Chętni ćw.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Ćw 3 Przeczytaj tekst o swoim mieście- wybierz i wpisz do zeszytu te przymiotniki które pasują do opisu Katowic 4.. Przywiozła kubeczek dla Oskara, a dla mamy chustkę.. Otwórz ćwiczenia na stronie 7, w ćwiczeniu 1 przeczytaj tekst, ułóż do niego trzy pytania i zapisz je.. piszę str. 61 Edukacja przyrodnicza: Temat: Powtórzenie wiadomości.. 1 str. 85 EXTRA Zeszyt ćwiczeń ćw.. zrób ćwiczenie na żółtym kółeczku.. O skrótach klawiszowych w programie MS Word..

(0-4) Przeczytaj tekst.

Policz, ile ich jest i wpisz odpow-iednią liczbę.. Następnie w zeszycie wypisz słowa i wyrażenia napisane grubą czcionką w zeszycie.. s.109 poczytaj2.. Praca na ocenę: Odpowiedz na pytania w zeszycie: 1.. Dlaczego data 11 listopada jest ważna dla nas Polaków?. W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj i posłuchaj .Odpowiedzi zapisz w małej książeczce.. Użyj ćw.3 jako wzoru.. 1 (znajdź wyrazy), 2(dopasuj przymiotniki do odpowiedniej kategorii), 3 (uzupełnij luki wyrazami z ramki), 7 (napisz zdania w czasie present perfect dodając for/since).. Informatyka Na skróty.. Wypisz wszystkie planety znajdujące się w Układzie Słonecznym.. str. 9 (dwie ramki "Zapamiętaj" pięknie przepisujemy do zeszytu, proszę się ich nauczyć) ćw.. Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty.. Wysłuchaj ośmiu pytań i wskaż odpowiedni sklep z zadania 1.. W Zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1, 2 ze strony 84 (7b - rock climbing) -----15 th MAY FridayPrzeczytaj Forms Explorers.. 8.55 - 9.40 J. angielski gr 1 Kryńska J. Temat: Lekcja kulturowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły.. Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij: Na wiejskim podwórku były zwierzęta: gęsi i kaczki, kury i indyki, krowy i .Przepisz 10 sylab z literami b, p, d, zgodnie z kierunkiem strzałek..

Uważnie przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

[email protected] ail.com Zapisana pracę prześlij na mail.Przeczytaj tekst ze strony 86 na głos (Rock climbing) .. Posłuchaj i przeczytaj tekst, następnie zaznacz właściwe odpowiedzi do pytań.. Angielski Kompass2 ćw.5 str 76 Napisz wiadomość jaką Chris zostawił swojej mamie.Użyj wiadomości z ćw.4 jako wzoru(ćw 6 str 76)Strona 9 z 14 Zadanie 9.. Podręcznik ćw.. 1/96 - dopasuj do każdego tekstu temat jaki jest w nim poruszany.. Bardzo proszę o przesłanie zdjęcia strony 46 z zeszytu ćwiczeń na maila lub na messangera do czwartku 23.04.2020r.Przeczytaj opis sytuacji i napisz dialog.. 3/98 - przeczytaj zdania dotyczące tekstu ''Madame Tussaunds" i napisz czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.. 1.Zadanie 9 - Przeczytaj opisy, popatrz na obrazki i napisz imię osoby, o którą chodzi.. Podane zdania napisz w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.. Chodziła z przewodnikiem po górskich szlakach.. Zrób ćw.. Zapisz te słowa w zeszycie, nie przepisuj całych zdań.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zadanie 9.. (ćw.2 s.7 ) 7. Przyjrzyj się obrazkom i dopasuj do nich zdania z wyklejanki.. Wysłuchaj nagrania 2.48.1.. Zacznij od Merkurego.8 Przeczytaj tekst i odgadnij, gdzie znajduje się każda z postaci.. Ćw 2 Dopasuj połówki wyrazów tak by powstały całe słowa- wpisz do zeszytu 3.. Ćw.9,str.89-podręcznik- napisz wpis do blogu o swojej ulubionej dyscyplinie sportowej,uwzdlędniając odpowiedzi na pytania i formy grzecznościowe.. 2.zadania 6,7,8,9,10 str. 65 Widzimy się na lekcji on-line na kanale zajęcia z wychowawcą o godz. 8.15 - 8.45 4.. 1,2, 3, 4 str. 57 (Uczniowie z opiniami lub .5.. 2 Danny's mum is Sarah.7,8,9,10,11 str. 72 Widzimy się na lekcji on-line na kanale zajęcia z wychowawcą o godz. 8.15 - 8.45 2.. Zapisz odpowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt